MTG TECKNAR AVTAL ATT SÄLJA TV SHOP

MTG TECKNAR AVTAL ATT SÄLJA TV SHOP

Stockholm
May 14, 2007
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att MTG Homeshopping AB har tecknat ett avtal om att sälja 100% av aktiekapitalet i TV Shop Europe AB på en kontant- och skuldfri basis till Guthy-Renker Europe AB för en kontant köpeskilling om 70,3 Mkr.

Transaktionen förväntas vara slutförd inom två månader och TV Shop kommer att inkluderas i MTGs räkenskaper till och med denna tidpunkt. Transaktionen behöver inte godkännas av några myndigheter. MTG har även förbundit sig att sälja tid på Viasats kanaler till TV Shop under en tvåårsperiod efter transaktionens avslut. Den medietid som omfattas av detta befinner sig kring 2006 års nivåer. Under 2006 uppgick TV Shops försäljning till 348 Mkr, med en rörelsevinst på 0,3 Mkr. Företaget har för närvarande 47 anställda. Transaktionen kommer att resultera i en preliminär nettovinst på cirka 10 Mkr. Denna nettovinst kommer att redovisas i MTGs resultat för det andra kvartalet och första halvåret 2007 på raden för rörelseresultat under affärsområdet ’Online’. Guthy-Renker Europe AB är ett dotterbolag till Guthy-Renker Corporation, vilken etablerades 1988 och är en av världens största företag inom direktförsäljning via TV, med en årlig försäljning på 1,5 miljarder amerikanska dollar. Guthy-Renker Corporation är välkänt som den ledande producenten av högkvalitativ direktreklam via TV, och har kontor i Palm Desert och Santa Monica i Kalifornien, London, Peking, Tokyo, Nya Zeeland och Sydney. Guthy-Renker Corporation lanserades ursprungligen som ett företag inom direktreklam via TV och är ett privatägt, vertikalt integrerat företag som gör produkter av hög kvalitet tillgängliga till amerikanska och internationella konsumenter genom kabel- och satellit-TV, internet, telemarketing, direktreklam och andra återförsäljningskanaler. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: “TV Shop lanserades av MTG redan 1989 och har växt till att vara ett av Europas ledande företag inom direktreklam via TV, med en räckvidd på över 100 miljoner hushåll i mer än 50 länder. Avyttrandet av företaget till en ledande aktör inom direktreklam via TV ligger i linje med vår fokus på våra kärnverksamheter inom broadcasting och den pågående effektiviseringen av koncernens verksamhet. Avyttrandet kommer vidare att göra det möjligt för TV Shop att dra nytta av skalfördelar i en snabbt konsoliderande industri. Vi är nöjda med att ha hittat en ny ägare till TV Shop som kommer att ha möjligheten att erbjuda företaget den fortsatta uppmärksamhet och utveckling det förtjänar.” *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef, MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största Fri- och Betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ryssland, Ungern, Slovenien och på Balkan. Viasats kanaler når 100 miljoner människor i 26 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk (CTC Media – NASDAQ: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på Nordiska Börsens Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf