MTG stärker ledningsgruppen och utser Lasse Pilgaard som ny finanschef

MTG stärker ledningsgruppen och utser Lasse Pilgaard som ny finanschef

Stockholm
March 10, 2022
08.30 CET
STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) offentliggör i dag att Lasse Pilgaard stärker företagsledningen som ny finanschef från och med den 1 april 2022. Hans fokus kommer att ligga på att säkerställa att MTG fortsätter att öka både sin organiska och förvärvsbaserade tillväxttakt, stärka bolagets finansiella ställning och operationella förmåga, samt att driva aktieägarvärde.

Lasse Pilgaard kommer närmast från rollen som finanschef på TDC Group, Danmarks största teleoperatör. Under hans sex år på TDC Group har han haft flera seniora chefspositioner, varit drivande i att stabilisera företagets affär, och även genomfört uppdelningen av TDC Group i två fristående affärsverksamheter. Innan dess har han haft flera roller på den nordiska tech-scenen, bland annat som operativ chef på AutoButler och som Investment Manager på Creandum, Nordens ledande venture capital-företag. Lasse började karriären på konsultföretaget McKinsey & Company efter att ha tagit magisterexamen i företagsekonomi vid Aarhus Universitet.

MTG’s vd och koncernchef Maria Redin kommenterar:

”Efter att framgångsrikt identifierat, investerat i, och växt ESL Gaming i partnerskap med de ledande entreprenörerna inom esport, avyttrade vi bolaget för över 1 miljard dollar. Likviden från försäljningen kommer att hjälpa driva MTGs tillväxt som en renodlad spelkoncern. Vi har en unik möjlighet att fortsätta investera i och skapa partnerskap med spelbolag världen runt med stark entreprenörsanda. Bolag som idag är delaktiga i att utforma spelandets framtid.

Jag är mycket glad över att Lasse blir en del av vårt team och bidrar till detta arbete. Lasse är en erfaren ledare med både imponerande erfarenhet av att förbättra finansiella resultat i starkt konkurrensutsatta tech- och telekombolag, och hantera komplexa förvärv och kapitalstrukturer. Han passar väl in i vår kultur och delar våra värderingar samt vision för vad MTG kan bli. Jag välkomnar honom till koncernen å hela teamets vägnar.”

Lasse Pilgaard lägger till:

“MTG är ett fantastiskt företag som kombinerar en historik av innovation och entreprenörskap med kontinuerlig förnyelse och långsiktig tillväxt. Som ett resultat är MTG perfekt positionerat på den stora och lönsamma gaming-marknaden, som står inför fortsatt tillväxt det kommande decenniet. Det ska bli mycket roligt att bli en del av teamet i dessa spännande tider. Jag ser fram mot att stötta MTG i att leverera fortsatt operationell tillväxt och att få vara med och skriva nästa kapitel utifrån de många möjligheter som finns på marknaden, dessutom med en urstark balansräkning som grund.”

För mer information:

Lars Torstensson, Chief Financial Officer and EVP Communications & IR Direkt: +46 (0) 70-273 48 79, lars.torstensson@mtg.com

Anton Gourman, VP Communications Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 mars 2022 kl. 08.30 CET.

***

Information om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’). 

Ladda ned press filerna:
MTG utser ny finanschef