MTG slutför förvärvet av Turtle Entertainment

MTG slutför förvärvet av Turtle Entertainment

Stockholm
September 1, 2015
08.00 CEST
MTG har idag slutfört förvärvet av aktierna i Turtle Entertainment, världens största bolag inom esport som driver det välkända varumärket ESL. MTG har i och med detta slutfört de tre förvärv av digitala bolag som tillkännagavs i juli i år. MTGs fokus är nu på att göra det möjligt för dessa bolag att expandera ännu snabbare genom att dra nytta av att vara en del av en internationell digital underhållningskoncern.

MTG har redan slutfört förvärven av Zoomin.TV, som är ett onlinenätverk för videounderhållning, innehållsproducent och reklamhus, samt Splay, det största flerkanalsnätverket i Skandinavien.

Bolagens ledningsgrupper kommer att fortsätta driva utvecklingen av respektive verksamhet och kommer även att arbeta nära MTG för att hitta och ta vara på nya möjligheter att accelerera MTGs tillväxt.

Investeringarna i ESL, Zoomin och Splay är en viktig del av MTGs transformation som ett globalt digitalt underhållningsbolag. De ligger i linje med vår strategi att investera i relevanta, komplementerande och skalbara digitala varumärken, innehåll och communitys och gör det möjligt för oss att erbjuda våra tittare den bästa underhållningen på våra samtliga vertikaler.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

****

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Per Lorentz 46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke 46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2015 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release