MTG SLUTFÖR FÖRVÄRVET AV NOVA TV I BULGARIEN

MTG SLUTFÖR FÖRVÄRVET AV NOVA TV I BULGARIEN

Stockholm
October 16, 2008
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har erhållit samtliga nödvändiga godkännanden från berörda bulgariska myndigheter och att man har slutfört förvärvet av 100% av Nova Televizia. MTG tar nu full operationell kontroll över verksamheten och konsoliderar dess resultat inom affärsområdet Viasat Broadcasting med verkan från och med idag.

Koncernen tillkännagav den 31 juli 2008 att den hade tecknat ett avtal om att förvärva 100% av Nova Televizia för 620 miljoner euro i kontanter på en kontant- och skuldfri basis, från Antenna Bulgaria. Nova Televizia startades 1994 och äger 100% av Nova, den näst mest sedda TV-kanalen i Bulgarien, samt 80% av det ledande bulgariska kvinnomagasinet EVA. Nova Televizia redovisade en försäljningsökning på 54% till 42,0 (27,3) miljoner euro för helåret 2007 och hade en andel om 32,4% av den bulgariska marknaden för TV-reklam . Marknaden växte med 35% till 125 miljoner euro netto för helåret 2007 räknat i lokal valuta och väntas fortsätta uppvisa höga tillväxtnivåer under de kommande åren. Nova Televizias rörelseresultat före avskrivningar mer än fördubblades till 20,5 (8,9) miljoner euro för helåret 2007 och marginalen uppgick till 49% (33%). Novas rörelseresultat mer än fördubblades till 19,1 (8,1) miljoner euro. Jämfört med föregående år ökade Nova Televizias nettoförsäljning med 21% till 24,1 (20,0) miljoner euro för det första halvåret 2008 och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade med 22% till 11,8 (9,7) miljoner euro. EBITDA-marginalen uppgick till 49% (48%). Rörelseresultatet (EBIT) för det första halvåret ökade med 10% till 10,1 (9,2) miljoner euro. TV-kanalen Novas tittarprofil är urban, ung och huvudsakligen kvinnligt inriktad och sänder en bred uppsättning egenproducerade program och framgångsrika internationella format. Nova innehar en nationell fri-TV-licens och sänds även via kabel- och satellit-TV-nätverk. Kanalen når 99% av de hushåll som ingår i panelen för tittartidsmätningar i Bulgarien. Kanalens tittartidsandel i målgruppen 18-49 uppgick till 18,2% för det första halvåret 2008 och till 17,7% för det tredje kvartalet. I september ökade Novas kommersiella tittartidsandel till 20,1%, efter den framgångsrika lanseringen av hösttablån. Tablån innehåller den fjärde säsongen av den enormt populära dokusåpan Big Brother, samt den egenproducerade lokala succén Forbidden Love. Novas kommersiella tittartidsandel ökade till 22,9% under de två första veckorna i oktober . MTG driver redan Diema-kanalerna i Bulgarien genom innehavet och den operationella kontrollen av 50% av Balkan Media Group Limited. De fyra Diema-kanalerna redovisade en kombinerad kommersiell tittartidsandel (18-49) på 10,0% för det första halvåret 2008, samt 8,1% för det tredje kvartalet, efter framgångarna i samband med fotbolls-EM 2008, som visades exklusivt på Diemas kanaler under det andra kvartalet. Diema-kanalernas nettoomsättning ökade med 26% till 5,8 (4,6) miljoner euro för helåret 2007. Reklamintäkterna stod för cirka 25% av de totala kanalintäkterna 2007 och Diema-kanalerna hade en kombinerad marknadsandel på 1,1% av den bulgariska marknaden för TV-reklam om 125 miljoner euro. Kanalernas rörelseresultat före avskrivningar för helåret 2007 uppgick till -2,0 (1,0) miljoner euro och rörelseresultatet uppgick till -2,4 (0,7) miljoner euro. Diemas nettoomsättning tredubblades till 7,4 (2,2) miljoner euro för det första halvåret 2008 och kanalerna redovisade ett starkt förbättrat rörelseresultat före avskrivningar på 1,1 (-0,8) miljoner euro, med ett rörelseresultat på 0,9 (-1,0) miljoner euro för perioden. Vid det senaste rapportdatumet den 30 juni 2008 uppgick koncernens nettokassa till 1.675 miljoner kronor och dess befintliga likvida medel uppgick till 4.394 miljoner kronor. Den 27 augusti tillkännagav MTG att man hade tecknat en ny kreditfacilitet på 3,0 miljarder kronor i syfte att fullt ut finansiera förvärvet samt säkerställa koncernens fortsatta finansiella flexibilitet. MTGs rörelseresultat uppgick till 2,0 miljarder kronor för helåret 2008 och 2,4 miljarder kronor för det första halvåret 2008 (vilket inkluderade 1,2 miljarder i nettovinst från försäljningen av DTV Group Russia). Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: “Bulgarien är en av de snabbast växande reklammarknaderna i Europa och vi har nu etablerat en betydande storskalig position som marknadens näst största TV-bolag, genom att förena Nova med våra existerande Diema-kanaler. Detta ger oss möjligheten att skapa avsevärda operationella synergieffekter och fokusera på att ta tittar- och marknadsandelar. Nova och Diema-kanalerna har väl differentierade programutbud och tittarprofiler, vilket lägger grunden till utvecklingen av den mediehusstrategi som vi redan har tillämpat framgångsrikt på våra andra marknader. Vi ser fram emot att fortsätta öka tillväxttakten i den kombinerade affärsverksamheten och kapitalisera på dess potential.” ”Detta är vårt största förvärv hittills och tydliggör vårt fokus på att expandera vår verksamhet på tillväxtmarknader med stark utveckling samt att bredda vår framgångsrika affärsmodell med fler kanaler i flera länder. Vi har stärkt vår balansräkning genom att säkerställa tillgång till utökad lånefinansiering för att fullt ut finansiera transaktionen och har framgent fortfarande en betydande finansiell handlingsfrihet.” *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker – Matthew Hooper / Oscar Hyléen Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor – Bert Willborg Tel: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf