MTG slutför förvärvet av Nice Entertainment Group

MTG slutför förvärvet av Nice Entertainment Group

Stockholm
November 1, 2013
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har slutfört förvärvet av 86,8% i Nice Entertainment Group (Nice), efter att transaktionen har fått godkännande från de svenska och norska konkurrensverken. 

MTG kommer att konsolidera Nice i sina räkenskaper från och med 1 november 2013. Nice genererade intäkter om 121,1 miljoner euro och en EBITDA på 8,1 miljoner euro för tolvmånadersperioden till och med 30 juni 2013.

MTG Studios är en av världens ledande producenter och distributörer av innehåll för TV, digital- och tryckt media, och driver varumärkena Strix i Skandinavien och Nederländerna, Paprika Latino i Östeuropa och Costa Rica, DRG i Storbritannien, Novemberfilm i Norge och Redaktörerna i Sverige. MTG Studios har sålt format till mer än 80 länder.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Investerare och analytiker:Tel:                               +46 (0) 73699 27 14E-post:                         investor.relations@mtg.se

Media:Tel:                               +46 (0) 73699 27 09E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2013 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release