MTG slutför förvärvet av fri-TV-gruppen LNT i Lettland

MTG slutför förvärvet av fri-TV-gruppen LNT i Lettland

Stockholm
June 1, 2012
02.00 PM CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har slutfört förvärvet av 100% av Latvijas Neatkarīgā Televīzija (LNT) i Lettland för ett icke tillkännagivet kontantbelopp. Förvärvet har slutförts efter att koncernen har mottagit det nödvändiga godkännandet från det lettiska konkurrensrådet.

Koncernen kommer nu att ta kontroll över LNTs verksamhet och kommer att konsolidera verksamhetens resultat från och med idag. LNTs resultat kommer att redovisas inom koncernens baltiska fri-TV-verksamheter, som inkluderas inom raden ”Baltikum, Tjeckien och Bulgarien” i MTGs redovisningsmatris.

LNT är Lettlands näst största fri-TV-operatör och sänder den nationella kanalen LNT, den ryskspråkiga kanalen TV5 och underhållningskanalen Kanals 2.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den1 juni 2012 klockan 14.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release