MTG SLUTFÖR FÖRVÄRV AV YTTERLIGARE 35% AV VIASAT UKRAINA

MTG SLUTFÖR FÖRVÄRV AV YTTERLIGARE 35% AV VIASAT UKRAINA

Stockholm
June 9, 2010
14.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har slutfört förvärvet av ytterligare 35% av Viasatrong Holding AB (Viastrong) från Strong Media Group Ltd. (Strong Media) för ett icke tillkännagivet kontantbelopp. MTG äger nu 85% av Viastrong, som driver den ukrainska satellit-TV-plattformen Viasat Ukraina genom Vision TV LCC.

Förvärvet slutfördes efter godkännande av Ukrainska myndigheter. MTG konsoliderar nu resultatet för Viasat Ukraina i affärssegmentet Betal-TV Tillväxtmarknader inom affärsområdet Viasat Broadcasting.

 ***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50 

Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                          investor.relations@mtg.se                                                          

Pressfrågor:Bert Willborg Tel:                               +44 (0) 791 2280 850E-post:                          bert.willborg@mtg.se  

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.

 Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2010 klockan 14.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf