MTG SLUTFÖR FÖRVÄRV AV YTTERLIGARE 35% AV VIASAT UKRAINA

juni 9 2010

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har slutfört förvärvet av ytterligare 35% av Viasatrong Holding AB (Viastrong) från Strong Media Group Ltd. (Strong Media) för ett icke tillkännagivet kontantbelopp. MTG äger nu 85% av Viastrong, som driver den ukrainska satellit-TV-plattformen Viasat Ukraina genom Vision TV LCC.

Förvärvet slutfördes efter godkännande av Ukrainska myndigheter. MTG konsoliderar nu resultatet för Viasat Ukraina i affärssegmentet Betal-TV Tillväxtmarknader inom affärsområdet Viasat Broadcasting.

 ***

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×