MTG SLUTFÖR FÖRVÄRV AV YTTERLIGARE 35% AV VIASAT UKRAINA

MTG SLUTFÖR FÖRVÄRV AV YTTERLIGARE 35% AV VIASAT UKRAINA

Stockholm
June 9, 2010
02.00 PM CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har slutfört förvärvet av ytterligare 35% av Viasatrong Holding AB (Viastrong) från Strong Media Group Ltd. (Strong Media) för ett icke tillkännagivet kontantbelopp. MTG äger nu 85% av Viastrong, som driver den ukrainska satellit-TV-plattformen Viasat Ukraina genom Vision TV LCC.

Förvärvet slutfördes efter godkännande av Ukrainska myndigheter. MTG konsoliderar nu resultatet för Viasat Ukraina i affärssegmentet Betal-TV Tillväxtmarknader inom affärsområdet Viasat Broadcasting.

 ***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50 

Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                          investor.relations@mtg.se                                                          

Pressfrågor:Bert Willborg Tel:                               +44 (0) 791 2280 850E-post:                          bert.willborg@mtg.se  

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.

 Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2010 klockan 14.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf