MTG SLUTFÖR FÖRVÄRV AV 50% AV BALKAN MEDIA GROUP

mars 20 2007

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’), tillkännagav idag att den har slutfört förvärvet av 50% av Balkan Media Group Limited (’BMGL’). Som tillkännagivits den 16 februari 2007 styr nu MTG BMGLs verksamhet och kommer att konsolidera affärsverksamhetens resultat från och med idag. BMGLs resultat kommer att redovisas under rubriken ’Central- och Östeuropeisk betal-TV DTH plattform och kanaler’ i den matris som återfinns i MTGs kvartalsrapporter. BMGL äger sex TV-kanaler i Bulgarien, vilka genererar huvuddelen av sina intäkter från försäljning av abonnemang, samt en TV-operatör i Makedonien.

För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD MTG
tel +46 (0) 8 562 000 50
Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries
tel +44 (0) 20 7321 5010

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×