MTG slutför försäljningen av Zitius

MTG slutför försäljningen av Zitius

Stockholm
May 21, 2014
08.00 CEST
Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har slutfört försäljningen av sin ägarandel i kommunikationsoperatören Zitius Service Delivery AB till TeliaSonera AB, efter godkännande från Konkurrensverket. MTGs ägarandel i Zitius uppgick till 80%.

Zitius kommer att exkluderas från MTGs räkenskaper från juni månad. Transaktionen väntas att ge upphov till en nettovinst om cirka 76 miljoner kronor. Denna vinst, tillsammans med Zitius resultat till och med slutförandet av transaktionen, kommer att redovisas inom raden för ”Centrala och övriga verksamheter och elimineringar” inom Viasat Broadcasting i koncernens redovisningsmatris.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytikerTel:                               + 46 (0) 73699 27 14E-post:                         investor.relations@mtg.se

MediaTel:                               + 46 (0) 73699 27 09E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2014 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release