MTG slutför försäljningen av Zitius

maj 21 2014

Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har slutfört försäljningen av sin ägarandel i kommunikationsoperatören Zitius Service Delivery AB till TeliaSonera AB, efter godkännande från Konkurrensverket. MTGs ägarandel i Zitius uppgick till 80%.

Zitius kommer att exkluderas från MTGs räkenskaper från juni månad. Transaktionen väntas att ge upphov till en nettovinst om cirka 76 miljoner kronor. Denna vinst, tillsammans med Zitius resultat till och med slutförandet av transaktionen, kommer att redovisas inom raden för ”Centrala och övriga verksamheter och elimineringar” inom Viasat Broadcasting i koncernens redovisningsmatris.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×