MTG slutför försäljningen av TV-verksamheterna i Ghana och Nigeria

MTG slutför försäljningen av TV-verksamheterna i Ghana och Nigeria

Stockholm
December 16, 2016
08.00 AM CET
  • Tidigare meddelad försäljning av TV-verksamheterna i Ghana och Nigeria slutförd
  • Försäljningen av verksamheten i Tanzania förväntas slutföras under kv1 2017

MTG har för en icke angiven summa slutfört den tidigare meddelade försäljningen av sina verksamheter inom fri-TV och produktion i Ghana och Nigeria till Econet Media Group. Den tidigare meddelade försäljningen av MTG:s fri-TV verksamhet i Tanzania, till samma köpare, är villkorad av lokalt regulatoriskt godkännande och förväntas slutföras under det första kvartalet 2017.

Försäljningen återspeglar MTG:s pågående strategiska omvandling från ett traditionellt TV-bolag till en digital underhållningskoncern.

Verksamheterna i Afrika inom fri-TV och produktion genererade en försäljning om 21 Mkr för årets första elva månader under 2016 med ett rörelseresultat om -27 Mkr. Under perioden bidrog verksamheterna i Ghana och Nigeria med en försäljning om 18 Mkr och ett rörelseresultat om -11 Mkr.

Försäljningen av MTG:s verksamheter i Ghana och Nigeria medför en preliminär nettoförlust under kv4 2016 om cirka -24 Mkr, vilken kommer att rapporteras under jämförelsestörande poster. Försäljningen av Tanzania väntas generera en obetydlig resultatpåverkan.

****

Frågor?

press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke; Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) mtg.com Facebook Twitter LinkedIn Instagram 

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF