MTG slutför försäljningen av sina ungerska fri-TV-kanaler

MTG slutför försäljningen av sina ungerska fri-TV-kanaler

Stockholm
October 30, 2015
14.00 CET
MTG har idag slutfört försäljningen av sin fri-TV-verksamhet i Ungern som består av kanalerna VIASAT3 och VIASAT6, samt play-tjänsten Viasat Play till Sony Pictures Television (SPT) Networks, efter att ha fått godkännande av den ungerska konkurrensmyndigheten. 

Verksamheterna kommer att avkonsolideras från MTGs räkenskaper från 1 november. Transaktionens nettoeffekt kommer att redovisas som en engångseffekt i MTGs resultaträkning.

****

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Per Lorentz 46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Matthew Hooper +44 7768 440 414)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2015 klockan 14.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release