MTG SLUTFÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DTV TILL CTC MEDIA

april 17 2008

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har slutfört försäljningen av 100% av aktierna i det nationella ryska fri-TV-nätverket DTV Group till CTC Media, Inc., för en kontant köpeskilling om 395 miljoner amerikanska dollar på en kontant- och skuldfri basis. Den slutförda försäljningen kan fortfarande bli föremål för sedvanliga justeringar. Försäljningen slutfördes efter börsens stängning den 16 april 2008.

MTG konsoliderar därför DTVs resultat till och med 16 april 2008. Den preliminära nettovinsten från transaktionen (före eliminering av MTGs andel i CTC Media) uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor och redovisas i MTGs räkenskaper för det andra kvartalet och första halvåret 2008.

MTG kommer att redovisa 60,5% av nettovinsten i koncernens räkenskaper som en rörelsevinst av engångskaraktär, i linje med IFRS redovisningsprinciper. Denna rörelsevinst uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor. Återstoden av vinsten kommer att reducera det bokförda värdet av andelen i CTC Media, Inc., i MTGs balansräkning. MTG mottar 190 miljoner amerikanska dollar i samband med transaktionens avslut och den återstående andelen av köpeskillingen, med ränta, inom 100 dagar från transaktionens avslut.


För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef MTG
tel +46 (0) 8 562 000 50

Matthew Hooper, Investerar- och analytikerfrågor
tel +44 (0) 20 7321 5010

Bert Willborg, Pressfrågor
tel +44 (0) 791 2280 850

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×