MTG slutför försäljningen av Bet24

MTG slutför försäljningen av Bet24

Stockholm
May 3, 2012
13.30 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har slutfört försäljningen av verksamheten inom Bet24 till Unibet Group plc.

MTG har mottagit 80% av den totala köpeskillingen om 13,5 miljoner euro kontant, och de återstående 20% betalas innan den 30 juni 2012, förutsatt att ett antal villkor i kontraktet uppfylls.

Bet24 redovisade en bruttoförsäljning på 49 miljoner euro för helåret 2011, med cirka 10,5 miljoner euro netto i spelöverskott och ett rörelseresultat om 0.2 miljoner euro.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 MAJ 2012 klockan 13.30 CET.

Ladda ned press filerna:
Release