MTG SLUTFÖR FÖRSÄLJNING AV TV SHOP

MTG SLUTFÖR FÖRSÄLJNING AV TV SHOP

Stockholm
June 21, 2007
17.15 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att MTG Home Shopping AB har slutfört försäljningen av 100% av aktierna i TV Shop Europe AB till Guthy-Renker Europe AB.

MTG kommer därför att konsolidera TV Shops resultat för perioden till och med 21 juni 2007. Den preliminära nettovinsten från transaktionen på cirka 10 miljoner kronor kommer att redovisas i MTGs räkenskaper för det andra kvartalet och första halvåret 2007. TV Shops resultat för perioden till och med 21 juni 2007 samt nettovinsten kommer att redovisas inom raden ”övrigt och elimineringar” under segmentet ’Online’ i MTGs resultatmatris. *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största Fri- och Betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ryssland, Ungern, Slovenien och på Balkan. Viasats kanaler når 100 miljoner människor i 26 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk (CTC Media – NASDAQ: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf