MTG slutför avregistrering hos den amerikanska finansinspektionen SEC

september 19 2013

Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har slutfört avregistreringen av bolagets B-aktier med den amerikanska finansinspektionen (United States Securities and Exchange Commission eller ”SEC”). 

MTG lämnade den 20 juni 2013 in en ansökan om avregistrering av bolagets B-aktier och koncernens rapporteringsskyldigheter, enligt § 13 (a) i Securities Exchange Act från 1934 (amerikanska lagen om handel med värdepapper), med United States Securities and Exchange Commission. MTGs rapporteringsskyldigheter till SEC upphörde omedelbart från och med inlämningen av ansökan.

MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB. MTGs värdepapper är inte noterade på någon amerikansk aktiemarknad och avregistreringen med SEC i USA påverkar varken registreringen eller noteringen av koncernens aktier i Sverige, eller MTGs aktieägares rättigheter.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×