MTG slutför avregistrering hos den amerikanska finansinspektionen SEC

MTG slutför avregistrering hos den amerikanska finansinspektionen SEC

Stockholm
September 19, 2013
16.00 CEST
Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har slutfört avregistreringen av bolagets B-aktier med den amerikanska finansinspektionen (United States Securities and Exchange Commission eller "SEC"). 

MTG lämnade den 20 juni 2013 in en ansökan om avregistrering av bolagets B-aktier och koncernens rapporteringsskyldigheter, enligt § 13 (a) i Securities Exchange Act från 1934 (amerikanska lagen om handel med värdepapper), med United States Securities and Exchange Commission. MTGs rapporteringsskyldigheter till SEC upphörde omedelbart från och med inlämningen av ansökan.

MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB. MTGs värdepapper är inte noterade på någon amerikansk aktiemarknad och avregistreringen med SEC i USA påverkar varken registreringen eller noteringen av koncernens aktier i Sverige, eller MTGs aktieägares rättigheter.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Mathias Hermansson, FinanschefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Matthew Hooper, KommunikationsdirektörTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 19 september 2013 klockan 16.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release