MTG SLÅR SAMMAN BULGARISKA TV-TILLGÅNGAR I EN ENHET

MTG SLÅR SAMMAN BULGARISKA TV-TILLGÅNGAR I EN ENHET

Stockholm
August 6, 2009
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har slutfört omorganisationen av ägandet av dess TV-tillgångar i Bulgarien, genom att samtliga dess bulgariska tillgångar införlivats i Nova Televizia, vilket har skett efter att koncernen mottagit tillstånd från den bulgariska kommissionen för konkurrensskydd.

I mars 2009 tecknades ett avtal med Apace Media plc om att överföra samtliga tillgångar i det gemensamt ägda Balkan Media Group Limited (BMGL) till Nova Televizia. MTG äger nu 95% av den utökade Nova Televizia-gruppen, och Apace Media plc äger en minoritetsandel om 5% i den kombinerade enheten. MTG har ägt 50% av BMGL sedan mars 2007 och slutförde förvärvet av 100% av Nova Televizia i oktober 2008. Den utökade Nova Televizia-gruppen omfattar nu Bulgariens näst mest sedda TV-kanal Nova, samt kanalerna Diema, Diema Family, Diema 2 och MM. ***

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf