MTG/SDI etableras i Asien

MTG/SDI etableras i Asien

Stockholm
October 22, 1998
13.00 CEST

MTG/SDI ETABLERAS I ASIEN MTG-företaget Subtitling & Dubbing International (SDI) har förvärvat majoriteten av aktierna i Asiens ledande textnings- och dubbningsföretag, Media Watchers Group. Media Watchers grundades 1991 och bedriver idag verksamhet i Hongkong, Japan, Thailand och Taiwan. Moderbolag samt huvudkontor är baserade i Hongkong och i koncernen ingår lokala dotterbolag i respektive land. Gruppen omsätter cirka 70 MHKD årligen och har drygt 100 anställda. "Media Watchers har idag en unik position i en region med betydande potential på sikt. Genom detta förvärv kan vi nu erbjuda åtta nya språk samtidigt som vi skapar en plattform för ytterligare expansion i Asien", säger Staffan Samuelson, chef för SDI International. "Både Media Watchers och SDI har en strategi att expandera geografiskt. Våra gemensamma resurser positionerar oss i det första ledet mot den globala marknaden", kommenterar Sek King Chor och Wong Kin Pong, grundare och direktörer i Media Watchers. SDI är världens största leverantör av textning för TV, video och bio. SDI grundades 1981 och bedriver sedan tidigare verksamhet från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Holland, England samt Libanon. Möjlighet att erbjuda ett stort antal språk, som översätts lokalt, medför högre kvalitet till lägre kostnad för kund. Marknaden för textning bedöms växa tack vare ett stort antal nya kunder samt att traditionella dubbningsländer allt mer övergår till textning. Subtitling och Dubbing är ett av de tre koncept inom MTG som har en världsmarknad. De andra är tidningen Metro och affärsområdet Electronic Retailing. Eftersom SDI redan nu är världsledande i sin bransch vill MTG utnyttja möjligheten att bygga en världsomspännande verksamhet inom detta område. Före detta förvärv översätter, textar och dubbar SDI från kontor i nio länder en volym motsvarande drygt 50 långfilmer per dag för film och TV. Bland kunderna återfinns National Geographic, RTL, TV3, Warner Bros., TV1000, Buena Vista, Paramount, Discovery, Fox, Hallmark, Star TV och Nickelodeon. Förvärvet bedöms endast ge en marginell resultateffekt för 1998. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309-9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00390/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer