MTG satsar på helägt Modern Entertainment

MTG satsar på helägt Modern Entertainment

Stockholm
May 24, 2000
16.40 CEST

MTG SATSAR PÅ HELÄGT MODERN ENTERTAINMENT Modern Entertainment blir ett helägt rättighetsbolag inom det nya affärsområdet Modern Studios. MTG köper minoritetsdelägarnas 35 procent av bolaget och ökar satsningen på rättigheter till film för TV- , video- och DVD-marknaden samt till innehåll för Internet. Modern Times Group MTG AB har tidigare meddelat att en överenskommelse träffats om att köpa minoritetsdelägarnas aktier i Modern Entertainment (tidigare kallat MTG Media Properties). Med hjälp av en panel av skiljemän har parterna nu enats om ett värde på dessa aktier uppgående till USD 10,7 miljoner. Därigenom blir Modern Entertainment, som genom denna transaktion värderas till runt USD 31 miljoner totalt, helägt av MTG. Under hösten 1999 och våren 2000 har MTG stärkt ledningen i bolaget samt flyttat dess geografiska bas till Los Angeles. Nu vidtas en fortsatt satsning på rättigheter och genom transaktionen möjliggörs nu dessutom en integrering med övrig rättighetsverksamhet inom MTG som tidigare inte varit möjlig. Modern Entertainment ingår i affärsområdet Modern Studios. Där samlas i övrigt de bolag som producerar innehåll i olika former, nämligen Strix Television, Sonet Film, Freeport, Nordic Artist och Moderna Tider Television. -DVD, Internet och digital-TV förväntas skapa en kraftig ökning i efterfrågan på innehåll. Därför är Modern Entertainment en allt mer värdefull tillgång för MTG. Nu öppnas stora samordningsmöjligheter med de andra bolagen inom Modern Studios, säger Kinna Bellander, chef för affärsområdet. För ytterligare information vg kontakta, Pelle Törnberg, VD och koncernchef MTG, tel 08-562 000 50. Modern Times Group MTG AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00890/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer