MTG: SAMMANSLAGNING AV BULGARISKA TV-TILLGÅNGAR

MTG: SAMMANSLAGNING AV BULGARISKA TV-TILLGÅNGAR

Stockholm
March 3, 2009
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att ägarstrukturen för dess TV-tillgångar i Bulgarien förändras genom att samtliga av koncernens verksamheter där överförs till Nova Televizia. MTG har tecknat ett avtal med Apace Media plc om att tillgångarna i det gemensamt ägda Balkan Media Group Limited (”BMGL”) förs över till MTGs dotterbolag Nova Televizia. MTG har ägt 50% av BMGL från mars 2007 och slutförde förvärvet av 100% av Nova Televizia i oktober 2008. Efter den icke-kassapåverkande transaktionen kommer MTG att äga 95% av den utökade Nova Televizia-koncernen och fortsätter att konsolidera resultatet för den kombinerade verksamheten. Apace Media kommer att äga en minoritetsandel om 5% av Nova Televizia-koncernen.

De tillgångar som förs över från BMGL omfattar de bulgariska kanalerna Diema, Diema Family, Diema 2 och MM, samt den albanskspråkiga kanalen ERA TV i Makedonien. Nova Televizia driver Nova TV som är Bulgariens näst mest sedda kanal. Omstruktureringen och överföringen av tillgångarna förutsätter godkännande av berörda nationella myndigheter. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: “Denna förändring utgör en påtaglig förenkling av ägarstrukturen i vår bulgariska verksamhet och sker i enlighet med vår övergripande mediehus-strategi. Den gör det möjligt för oss att påskynda utvecklingen för de kombinerade verksamheterna genom snabbare beslutsprocesser och implementering av viktiga initiativ.” *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker: Matthew Hooper: +44 (0) 7768 440 414 Oscar Hyléen: +46 (0) 707 620 024 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor: Bert Willborg: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf