MTG: SAMMANSLAGNING AV BULGARISKA TV-TILLGÅNGAR

mars 3 2009

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att ägarstrukturen för dess TV-tillgångar i Bulgarien förändras genom att samtliga av koncernens verksamheter där överförs till Nova Televizia. MTG har tecknat ett avtal med Apace Media plc om att tillgångarna i det gemensamt ägda Balkan Media Group Limited (”BMGL”) förs över till MTGs dotterbolag Nova Televizia. MTG har ägt 50% av BMGL från mars 2007 och slutförde förvärvet av 100% av Nova Televizia i oktober 2008. Efter den icke-kassapåverkande transaktionen kommer MTG att äga 95% av den utökade Nova Televizia-koncernen och fortsätter att konsolidera resultatet för den kombinerade verksamheten. Apace Media kommer att äga en minoritetsandel om 5% av Nova Televizia-koncernen.

De tillgångar som förs över från BMGL omfattar de bulgariska kanalerna Diema, Diema Family, Diema 2 och MM, samt den albanskspråkiga kanalen ERA TV i Makedonien. Nova Televizia driver Nova TV som är Bulgariens näst mest sedda kanal.

Omstruktureringen och överföringen av tillgångarna förutsätter godkännande av berörda nationella myndigheter.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: “Denna förändring utgör en påtaglig förenkling av ägarstrukturen i vår bulgariska verksamhet och sker i enlighet med vår övergripande mediehus-strategi. Den gör det möjligt för oss att påskynda utvecklingen för de kombinerade verksamheterna genom snabbare beslutsprocesser och implementering av viktiga initiativ.”


För ytterligare information, besök www.mtg.se, eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Tel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:
Matthew Hooper: +44 (0) 7768 440 414
Oscar Hyléen: +46 (0) 707 620 024
E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:
Bert Willborg: +44 (0) 791 2280 850
E-post: bert.willborg@mtg.se

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×