MTG säljer sina ungerska fri-TV-kanaler

MTG säljer sina ungerska fri-TV-kanaler

Stockholm
February 11, 2015
08.00 CET
MTG har ingått ett avtal att sälja sina ungerska fri-TV-kanaler, som består av kanalerna VIASAT3 och VIASAT6 samt play-tjänsten Viasat Play till Sony Pictures Television (SPT) Networks för ett icke tillkännagivet kontantbelopp.

Huvudkanalen, VIASAT3, lanserades 2000, när MTG förvärvade en majoritetsandel i den Budapest-baserade kanalen Alfa TV. VIASAT6 lanserades 2008 och vänder sig till en yngre, manlig publik. Viasat Play lanserades 2010. Både VIASAT3 och VIASAT6 finns tillgängliga via tredjepartskabelnätverk, DTH-satellit och på IPTV-nätverk i Ungern. 

MTGs betal-TV-kanaler Viasat Explore, Viasat History och Viasat Nature är inte en del av avtalet och kommer att fortsätta vara tillgängliga för tittare i Ungern genom en rad distributörer.

Kanalerna i Ungern var de första fri-TV-kanaler vi etablerade utanför Skandinavien och Baltikum. Vi är stolta över vad vårt ungerska team har åstadkommit och vi är övertygade att den nya ägaren kommer att fortsätta lyckas med verksamheten. Vi fokuserar nu vår verksamhet inom europeiska fri-TV Tillväxtmarknader på våra ledande mediehus i Baltikum, Bulgarien och Tjeckien.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

Transaktionen är föremål för godkännande av den ungerska konkurrensmyndigheten och väntas vara slutförd under det andra kvartalet 2015.

****

Frågor?www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2015 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release