MTG säljer sin TV-verksamhet i Ukraina

MTG säljer sin TV-verksamhet i Ukraina

Stockholm
March 1, 2016
10.30 CET
MTG har tecknat ett avtal för att sälja sin betal-TV-verksamhet i Ukraina till ukrainska 1+1 Media Group (media.1plus1.ua). Slutförandet av transaktionen är villkorad av lokala regulatoriska godkännanden. 

Viasat Ukraina erbjuder licensierade paket bestående av upp till 110 kanaler på sin betal-TV-plattform för satellit och förser också Ukrainas största telekomoperatör Kyivstar med betal-TV-plattformen för sitt nyligen lanserade Internet-TV-erbjudande som omfattar upp till 130 kanaler och video on demand-tjänster. 

“Försäljningen av vår verksamhet i Ukraina är en del av vår pågående strategiska översyn av vår bolagsportfölj. Det ukrainska teamet har skapat populära underhållningsplattformar och produkter för TV och vi önskar dem all framgång i framtiden.”

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke 46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2016 klockan 10.30 CET.

Ladda ned press filerna:
Release