MTG säljer sin andel i den svenska kommunikationsoperatören Zitius

MTG säljer sin andel i den svenska kommunikationsoperatören Zitius

Stockholm
December 18, 2013
08.30 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har tecknat avtal om att sälja koncernens totala ägarandel, uppgående till 80 procent av aktierna i den svenska kommunikationsoperatören Zitius Service Delivery AB (Zitius) till TeliaSonera AB (Telia). Köpeskillingen motsvarar ett företagsvärde av 100 procent av Zitius till totalt 380 miljoner kronor. Transaktionen kräver godkännande från det svenska konkurrensverket.

Nätverksstrukturen inom Open Access är specifik för den svenska bredbandsmarknaden och erbjuder en öppen miljö där ett flertal tjänsteleverantörer har möjligheten att teckna avtal med nätverksoperatören. Därmed får tjänsteleverantörer möjlighet att marknadsföra sina tjänster mot slutkund, vilka vanligtvis återfinns i flerfamiljshus i städer.

Efter förvärvet av Zitius i augusti 2012, har MTG investerat i att utöka företagets verksamhet och Zitius vann ytterligare ett antal distributionskontrakt under 2013. I och med detta har antalet uppkopplade hushåll ökat med 12 procent och antalet aktiva hushåll, som abonnerar på minst en tjänst, har ökat med 34 procent.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: "Den svenska Open Access-marknaden har utvecklats snabbt under de senaste 16 månaderna. Stora kontrakt har tecknats tack vare den ökade konkurrensen mellan kommunikationsoperatörer. Konkurrensen har även resulterat i att tillgängligheten av tjänster i olika nätverk har förbättrats påtagligt. Detta är ett bevis på att Open Access-modellen är långsiktigt hållbar och till fördel för slutkunderna genom att deras valfrihet utökas. På grund av detta är det inte längre nödvändigt för MTG att äga Zitius.”

”Vi har en plattformsoberoende betal-TV-strategi i Norden och kommer att fortsätta att erbjuda våra fri- och betal-TV-kanaler både till abonnenter inom Zitius nätverk och genom att distribuera våra kanalpaket genom ett stort antal tredjepartsnätverk.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Investerare och analytikerTel:                               +46 (0) 73699 27 14E-post:                         investor.relations@mtg.se

MediaTel:                               +46 (0) 73699 27 09E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2013 klockan 08.30 CET.

Ladda ned press filerna:
Release