MTG säljer ryska och internationella betal-TV-verksamheter

MTG säljer ryska och internationella betal-TV-verksamheter

Stockholm
October 26, 2015
09.50 CET
MTG tillkännagav idag att man har signerat och samtidigt slutfört försäljningen av koncernens ryska och internationella verksamheter för försäljning av betal-TV-kanaler för en köpeskilling om 45.5 miljoner amerikanska dollar. Den ryska kanalverksamheten omfattar fakta- film- och sportkanaler. Den internationella kanalverksamheten omfattar pan-regionala faktakanaler och TV1000-kanaler.

Försäljningen påverkar inte några av MTGs övriga underhållningskanaler eller den globala betal-TV-verksamheten Trace. De sålda verksamheterna genererade sammanlagt 448 Mkr i försäljning och ett rörelseresultat om 102 Mkr för de första nio månaderna 2015.

MTGs internationella kanalverksamhet har förvärvats av Sabiero Holdings Limited, ett helägt dotterbolag till det internationella private equity-bolaget Baring Vostok. Det ryska bolaget LLC Sinerdzhi har förvärvat MTGs kanalverksamheter i Ryssland.

Irina Gofman, MTG Executive Vice President och VD för de förvärvade verksamheterna kommer att ansvara för dessa verksamheter under de nya ägarna. De existerande ledningsgrupperna och anställda kommer också att stanna med de förvärvade verksamheterna under de nya ägarna.  

Försäljningen har föranletts av förändringar i rysk lagstiftning gällande utländskt ägande av medier som introducerades förra året och som börjar gälla från början av nästa år. Vi har grundligt utvärderat de alternativ som finns till vårt förfogande i denna situation för att säkerställa den bästa möjliga utgången för våra intressenter i dessa verksamheter och MTG som helhet.

Jag vill tacka alla de talangfulla och lojala kollegor som har bidragit så mycket till den fantastiska tillväxten i dessa verksamheter som vi lanserade. Vi önskar er all framgång i framtiden och ser fram mot fortsatt framgång tillsammans, då vi kommer att fortsätta erbjuda dessa kanaler på våra olika satellit-TV-plattformar.

Dessa transaktioner, tillsammans med avtalet som tillkännagavs av CTC Media, avser att slutföra de åtgärder vi behöver genomföra för att anpassa oss till den nya ryska lagen. Vi har totalt investerat 123 miljoner amerikanska dollar kontant i Ryssland sedan 2001 och kommer i så fall ha genererat 770 miljoner dollar i kassa under samma period, vilket motsvarar en kontant återbäring på mer än fem gånger vår investering.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

En preliminär icke kassapåverkande redovisningsvinst om cirka 40 Mkr kommer att redovisas som en post av engångskaraktär i MTGs resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2015 som ett resultat av denna transaktion. Effekterna från transaktionerna i CTC Media redovisas redan separat under raden för ”avyttrade verksamheter” i MTGs räkenskaper”.

****

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Per Lorentz 46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Matthew Hooper 44 7768 440 414)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2014 klockan 09.50 CET.

Ladda ned press filerna:
Release