MTG SÄLJER RYSKA DTV GROUP TILL CTC MEDIA FÖR 395 MILJONER AMERIKANSKA DOLLAR

MTG SÄLJER RYSKA DTV GROUP TILL CTC MEDIA FÖR 395 MILJONER AMERIKANSKA DOLLAR

Stockholm
March 11, 2008
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har tecknat ett avtal om att sälja det ryska nationella fri-TV-nätverket ’DTV Group’ till CTC Media, Inc., för en kontant köpeskilling om cirka 395 miljoner amerikanska dollar på en kontant- och skuldfri basis. MTG äger 39,5% av CTC Media, Rysslands största oberoende TV-bolag. CTC Media är noterat på NASDAQ under symbolen CTCM. Transaktionen kräver ett godkännande av berörda myndigheter och väntas bli slutförd under det andra kvartalet 2008.

Transaktionen väntas ge upphov till en preliminär nettovinst för MTG på cirka 1,9 miljarder kronor. MTG förvärvade 75% av DTV i april 2001 och utökade sitt ägande till 100% i augusti 2004, för en total köpeskilling om 9 miljoner amerikanska dollar. MTG har vidare investerat i DTVs programtablå och i att utöka kanalens penetration i Moskva och runt om i Ryssland. DTVs kommersiella tittartidsandel i målgruppen 6-54 år har ökat stadigt och uppgick till 2,5% under 2007. Kanalens penetration har också uppvisat en stadig ökning och i slutet av februari nådde DTV 71% av Moskva-hushållen samt 60% av de 52,7 miljoner nationella hushåll som omfattas av TNS Gallups mätningar. Kanalen distribueras genom 28 lokala TV-stationer som drivs och ägs av DTV, samt ett antal nätverkspartners. DTV redovisade en försäljningsökning på 49% till 269,4 miljoner kronor för helåret 2007, med ett rörelseresultat på 26,4 miljoner kronor. DTV har sitt huvudkontor i Moskva och har 103 anställda. CTC Media etablerades 1989 och är Rysslands största oberoende TV-bolag. CTC Media äger och driver de nationella CTC- och Domashny-nätverken i Ryssland. Dessa når cirka 87% respektive 65% av den del av Rysslands befolkning som omfattas av TNS Gallups mätningar. CTC redovisade för 2007 en genomsnittlig tittartidsandel på 11,3% i målgruppen 6-54 år, medan Domashny redovisade en genomsnittlig tittartidsandel på 2,4% för dess huvudmålgrupp kvinnor 25-60. För vidare information om CTC Media, besök www.ctcmedia.ru. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: “Vi var ett av de första internationella företagen på den ryska TV-marknaden och utvecklingen av DTV har demonstrerat vårt fokus på investeringar i utvecklingsmarknader med hög tillväxt, kombinerat med vår framgångsrika historia av att driva tillgångar inom medier på dessa marknader. Målet med transaktionen är att göra det möjligt för oss att dra nytta av de synergier som finns i att äga en uppsättning TV-kanaler i Ryssland och O.S.S, när det gäller produktion, förvärv, distribution och försäljning av innehåll. Den ryska TV-industrin befinner sig i en konsolideringsfas och CTC Media är idag Rysslands största oberoende mediehus. Verksamheten har även påbörjat sin expansion inom flera O.S.S.-stater. DTVs demografiska profil utgör ett komplement till CTC- och Domashny-kanalerna och en integrerad struktur ger den bästa möjligheten för den vidare utvecklingen av båda verksamheterna.” ”Våra investeringar i både DTV och CTC Media har visat sig vara mycket framgångsrika och har genererat substantiell avkastning på sysselsatt kapital. Vi fortsätter att dra nytta av vårt strategiska långsiktiga fokus på CTC Media, och att utvärdera möjligheter till förvärv och utveckling av verksamheter i attraktiva utvecklingsmarknader med hög tillväxt, både i och utanför Europa.” *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investerar- och analytikerfrågor tel +44 (0) 20 7321 5010 Bert Willborg, Pressfrågor tel +44 (0) 791 2280 850

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf