MTG SÄKRAR NY REVOLVERANDE KREDITFACILITET OM 6.500 MKR

oktober 21 2010

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den framgångsrikt har arrangerat en ny femårig kreditfacilitet av revolverande karaktär om 6.500 Mkr, vilken ersätter koncernens nuvarande lånefaciliteter. Den nya faciliteten är osäkrad och har inga amorteringskrav.

Faciliteten arrangerades på egen hand och har tillhandahållits av en grupp bestående av åtta ledande internationella banker – DnB NOR Bank ASA, Svenska Handelsbanken AB (publ), ING Bank N.V, Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) som Mandated Lead Arrangers och BNP Paribas SA och Crédit Agricole Corporate and Investment Bank som Arrangers. Nordea Bank AB agerar facilitets- och dokumentationsagent för transaktionen.

Den nya faciliteten ersätter koncernens existerande kreditfacilitet i flera valutor om 3.500 Mkr som skulle förfallit i februari 2011, och det lån på 3.000 Mkr som skulle förfallit i april 2012.

Koncernens nettoskuld uppgick till 3.031 Mkr den senast redovisade balansdagen den 30 september 2010, motsvarande 1,1 gånger koncernens EBITDA för de senaste tolv månaderna.

Mathias Hermansson, finanschef för MTG, kommenterade: ”Vi är nöjda med att framgångsrikt kunnat säkra långsiktig finansiering till attraktiva prisnivåer för koncernen, vilket återspeglar våra starka resultat och framgångsrika historik. Faciliteten var övertecknad och vi är mycket nöjda med att ha fått så starkt stöd från våra existerande relationsbanker och att ha påbörjat nya långsiktiga relationer med två nya banker. Faciliteten gör det möjligt för oss att fortsätta investera i framtida tillväxt och att bygga våra framtida marknadspositioner.”

 


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×