MTG: Rekommenderat kontantbud på Gymgrossisten Nordic AB (publ)

MTG: Rekommenderat kontantbud på Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Stockholm
December 14, 2007
09.05 CET
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Sydafrika eller Japan eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller acceptans av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Om du har rätt att ta del av pressreleasen, använd länken till dokumentet nedan.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf