MTG REFINANSIERAR LÅN OM 3,0 MILJARDER KRONOR

MTG REFINANSIERAR LÅN OM 3,0 MILJARDER KRONOR

Stockholm
July 2, 2009
14.55 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den framgångsrikt har refinansierat sin nuvarande kreditfacilitet om 3,0 miljarder kronor. Det nuvarande lånet tecknades i augusti 2008 och skulle återbetalas i april 2010.

Det nya treåriga lånet om 3,0 miljarder kronor var övertecknat, med DnB NOR Bank ASA, Nordea Bank AGB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) som utsedda Mandated Lead Arrangers och med Swedbank AB (publ) som Joint Lead Arranger. Kreditfaciliteten om 3,0 miljarder kronor tillkännagavs 27 augusti 2008 och togs upp för att finansiera förvärvet av Nova Televisia Bulgaria, samt för att ge fortsatt finansiell flexibilitet för MTG att göra ytterligare investeringar och öka avkastningen till aktieägarna. Koncernens befintliga femåriga facilitet av revolverande karaktär om 3,5 miljarder kronor, tecknad i februari 2006, kvarstår. Koncernen hade en nettoskuld om 3,9 miljarder kronor den 31 mars 2009, vilket motsvarade 1,4 gånger MTGs vinst före skatt, nedskrivningar och amorteringar för den löpande tolvmånadersperioden. Nordea Bank AB (publ) har agerat som agent för dokumentationen och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) kommer vara facilitetsagent. Mathias Hermansson, finanschef, kommenterade: “Vi är mycket nöjda med att kunna refinansiera denna kreditfacilitet. Faktumet att den var övertecknad tydliggör styrkan i MTGs balanserade affärsmodell, goda kassaflöden och breda finansiella stabilitet, trots de just nu rådande utmanande marknadsvillkoren. Vi fortsätter att investera selektivt i våra affärsverksamheter i Norden och på utvecklingsmarknaderna för att ta ytterligare marknadsandelar, utnyttja de strukturella förändringarna i medieindustrin och bygga ännu starkare marknadspositioner för framtiden.” ***

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf