MTG: REDOVISNING AV RESULTATANDEL FRÅN INTRESSEBOLAG

MTG: REDOVISNING AV RESULTATANDEL FRÅN INTRESSEBOLAG

Stockholm
April 6, 2009
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag hur man avser att redovisa 2008 års fjärde kvartals resultatandel från intressebolaget CTC Media, Inc. i koncernens räkenskaper för det första kvartalet 2009.

CTC Media offentliggjorde resultaten för det fjärde kvartalet 2008 den 26 februari 2009 och MTG redovisar sin andel från intressebolaget med ett kvartals fördröjning. Den underliggande resultatandelen från CTC Medias verksamheter i det fjärde kvartalet 2008 kommer att uppgå till 379 miljoner kronor i MTGs resultat för det första kvartalet 2009. MTGs andel av CTC Medias icke kassapåverkande nedskrivningar av immateriella tillgångar av engångskaraktär om 233 miljoner amerikanska dollar (1.955 miljoner kronor), uppgår till 454 miljoner kronor. Koncernens totala redovisade resultatandel från CTC Media uppgår därför till -75 miljoner kronor i det första kvartalet 2009. MTGs totala andel av CTC Medias icke kassapåverkande nedskrivningar har minskats med 317 miljoner kronor, vilket motsvarar 39,4% av nedskrivningen härrörande till DTV-gruppen, om 95,6 miljoner amerikanska dollar (803 miljoner kronor). Andelen har eliminerats genom att den tidigare orealiserade nettovinsten från försäljningen av DTV-gruppen till CTC Media i april 2008 har minskats med motsvarande belopp. MTG rapporterar sitt resultat för det första kvartalet 2008 den 22 april. *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, eller kontakta: Mathias Hermansson, Finanschef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker: Matthew Hooper: +44 (0) 7768 440 414 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor: Bert Willborg: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf