MTG publicerar finansiellt resultat för Kv2 april-juni 2021

MTG publicerar finansiellt resultat för Kv2 april-juni 2021

Stockholm
July 20, 2021
14.00 CEST
STOCKHOLM, 20 juli, 2021 — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) offentliggör i dag sitt resultat för det andra kvartalet 2021. MTG:s gamingvertikal levererade ett stabilt kvartal drivet av inkluderandet av Ninja Kiwi och Hutch. Esportvertikalen, parallellt med fortsatt accelererade investeringar inför ett normaliserat 2022, rapporterade en återgång till positiv intäktstillväxt drivet främst av bra utveckling för både O&O och ESS. Koncernens nettoomsättning ökade med 15 procent rensat för valutaeffekter.

MTG:s Koncernchef och VD Maria Redin skriver i sitt VD-ord: ”Arbetet för att ytterligare diversifiera vår gaming-vertikal genom strategiska förvärv har fortsatt/…/ Rent operativt har våra live-spel fortsatt att generera goda resultat. Gaming-intäkterna ökade med 14 procent vid oförändrade valutakurser, pådrivet av inkluderandet av Hutch och Ninja Kiwi. Den organiska försäljningstillväxten minskade främst till följd av de svåra jämförelserna, men ökade på tvåårsbasis, och vi förväntar oss att den här utvecklingen fortsätter in på tredje kvartalet 2021.”

”Trots den fortsatta påverkan från pandemin ökade esport-intäkterna med 18 procent vid oförändrade valutakurser under kvartalet. Vi upprätthöll ett framgångsrikt online-schema för esport-turneringar, vilket togs mycket väl emot av fansen och med ett fortsatt engagemang från våra samarbetspartners” skriver Maria Redin, VD och Koncernchef MTG, vidare i VD-ordet.

Höjdpunkter ur MTG:s kvartalsrapport för Kv2 2021 följer nedan – för att ta del av rapporten i sin helhet, se bifogad fil eller besök www.mtg.com.

Operationella höjdpunkter

  • Gaming-vertikalen levererade ett stabilt kvartal, främst till följd av bra intäktsgenerering och inkluderandet av Ninja Kiwi, en ledare inom Tower Defense-spel
  • Esport-vertikalen återvände till en positiv omsättningstillväxt, drivet av en bra utveckling för både O&O och ESS. ESL Gaming anordnade sex helt digitala Masterturneringar och producerade framgångsrikt ytterligare en säsong av ”Gamers Without Borders”
  • MTG fortsatte att leverera i enlighet med sin Buy & Build-strategi i gaming-vertikalen och offentliggjorde förvärvet av PlaySimple, en snabbväxande, mycket lönsam indisk spelstudio och en av de globala ledarna inom den snabbt växande ordspelsgenren för mobilspel. Under andra kvartalet omsatte gaming-vertikalen på proformabasis 1 169 miljoner kronor, motsvarande en organisk tillväxt om 8 procent
  • MTG bibehöll en hög nivå av strategiska investeringar i sin esport-vertikals produktportfölj och B2C-plattformar för att stärka sin position och diversifiera sitt nuvarande erbjudande inför en återgång till event med live-publik, som förväntas i slutet av 2021

Finansiella höjdpunkter

  • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 198 Mkr (1 096), eller 15 procent rensat för valutaeffekter. Organisk tillväxt uppgick till -3 procent
  • Justerad EBITDA uppgick till 155 Mkr (167). Justeringar innefattade långsiktiga incitamentsprogram om 25 Mkr (60) och förvärvsrelaterade transaktionskostnader om 16 Mkr (3)
  • EBITDA uppgick till 114 Mkr (104) och rörelseresultat (EBIT) till 12 Mkr (31)
  • Resultat efter skatt om -11 Mkr (-19) motsvarande ett resultat per aktie, före utspädning, om -0,25 kr (-0,89)
  • Likvida medel uppgick till 1 229 Mkr (1 571)

Finansiellt sammandrag

(Mkr) Kv2 2021 Kv2 2020 Första halvåret 2021 Första halvåret 2020 Helår 2020
Nettoomsättning 1 198 1 096 2 210 2 020 3 997
     varav Gaming 810 743 1 578 1 368 2 682
     varav Esport 388 353 632 652 1 315
   
EBIT 12 31 -31 -110 35
EBITDA 114 104 168 35 319
Justerad EBITDA 155 167 255 146 535
   
Periodens resultat -11 -19 -135 -151 -96
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,25 -0,89 -1,55 -2,99 -2,99
 
Försäljningstillväxt, % 9% 0% 9% -1% -6%
Valutakurseffekter, % -6% 0% -9% 2% -2%
Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter, % 15% 0% 18% -3% -4%
       varav organisk tillväxt, % -3% 0% 2% -3% -4%
SCROLL FOR MORE

Aktieägarinformation

Extra bolagsstämma juli 2021

MTG:s extra bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 28 juli 2021 i Stockholm.

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman enbart ska genomföras genom poströstning i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen. Det kommer inte att vara möjligt för aktieägare att delta fysiskt eller via ombud på den extra bolagsstämman.

All information som rör den extra bolagsstämman, inklusive kallelsen, finns på www.mtg.com.

Finansiell kalender

Händelse Datum
Extra bolagsstämma juli 2021 28 juli 2021
Kvartalsrapport Kv3 2021 28 oktober 2021
Kapitalmarknadsdag 2021 7 december 2021
SCROLL FOR MORE

Konferenssamtal

MTG bjuder in till en telefonkonferens i dag 20 juli klockan 15.00 CEST, lokal tid i Stockholm med MTG:s Koncernchef och VD Maria Redin och CFO Lars Torstensson. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige +46 (0) 856 618 467
Storbritannien +44 (0) 844 481 9752
USA +1 646 741 3167
Std. Internationell +44 (0) 2071 928 338
Pinkod: 404 31 77
SCROLL FOR MORE

För att lyssna på konferenssamtalet online utan möjlighet att ställa frågor: https://edge.media-server.com/mmc/p/se68gwcz

Denna information är sådan information som Modern Times Group MTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 14.00 CEST.

För mer information: Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 70-464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

***

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt förvärvs- och driftsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Kv2 kvartalsrapport april-juni 2021 (PDF)
Visa mer filer
Press Bilder