MTG publicerar års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021

MTG publicerar års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021

Stockholm
April 8, 2022
18.00 CEST
STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) har publicerat sin års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021.

Koncernens års- och hållbarhetsredovisningar publiceras som ett kombinerat och integrerat dokument som är tillgängligt på både svenska och engelska på MTGs hemsida. Aktieägare och andra intresserade parter kan beställa en tryckt kopia av årsredovisningen genom att maila simon.eliasson@mtg.com. Beställaren bör tydliggöra vilken språkversion de föredrar.

Den svenska versionen av MTGs års- och hållbarhetsredovisning 2021 finns även tillgänglig på koncernens webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

Informationen är sådan som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-08 18:00 CET.

För mer information:

Lars Torstensson, EVP Communications & IR Direkt: +46 (0) 70-273 48 79, lars.torstensson@mtg.com

Anton Gourman, VP Communications Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
MTG Årsredovisning 2021 Svensk
Visa mer filer