MTG publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020

MTG publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020

Stockholm
April 13, 2021
19.45 CEST
STOCKHOLM, 13 april 2021 — Modern Times Group MTG AB (MTG) publicerar i dag sin års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020.

Års- och hållbarhetsredovisningen publiceras för 2020 som en kombinerad, samlad rapport och är tillgänglig i sin helhet på engelska och svenska. Rapporten är bifogad till pressmeddelandet och finns för nedladdning i båda språkversionerna på www.mtg.com.

Aktieägare och andra intresserade parter kan genom att maila martin.unger@mtg.com få exemplar av den printade upplagan tillsänt sig. Vänligen specificera fullt namn, postadress samt vilken språkversion av rapporten som önskas. Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2021 klockan 19.45 CEST.  

För mer information: Oliver Carra, PR Director Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’).

Ladda ned press filerna:
Års- och hållbarhetsredovisning (PDF)
Visa mer filer