MTG PUBLICERAR ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR 2023

MTG PUBLICERAR ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR 2023

Stockholm
April 4, 2024
07.30 CEST
Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) har publicerat sin års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2023.

Koncernens års- och hållbarhetsredovisningar publiceras som ett kombinerat och integrerat dokument och är tillgängliga på både svenska och engelska på MTG:s hemsida.

Aktieägare och andra intresserade parter kan beställa en tryckt kopia av årsredovisningen genom att mejla comms@mtg.com. Beställaren bör tydliggöra vilken språkversion de föredrar.

Den svenska versionen av MTG:s års- och hållbarhetsredovisning 2023 finns även tillgänglig på koncernens hemsida i European Single Electronic Format (ESEF).

Informationen är sådan som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-04 07:30 CET.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR

Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
MTG_Års_och_Hållbarhetsredovisning_2023
Visa mer filer