MTG PÅBÖRJAR ÅTERKÖP AV AKTIER

MTG PÅBÖRJAR ÅTERKÖP AV AKTIER

Stockholm
September 21, 2007
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man den 20 september 2007 köpt tillbaka 50.000 MTG B-aktier på OMX Nordiska börs till ett genomsnittligt pris på 407,50 kronor per aktie. Återköpet skedde i enlighet med styrelsens beslut att utnyttja mandatet för återköp av aktier från årsstämman 2007. Efter återköpet har det totala antalet utestående MTG B-aktier minskat till 51.779.872 från 51.829.872 aktier. Det totala antalet utestående MTG-aktier har minskat från 67.071.540 till 67.021.540.

Löpande information om genomförande av återköp inom detta mandat presenteras på http://omxgroup.com/nordicexchange. *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Analyst Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 Bert Willborg, Press Enquiries tel +44 (0) 791 2280 850 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ryssland, Ungern, Slovenien och på Balkan. Viasats kanaler når 100 miljoner människor i 24 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk (CTC Media – NASDAQ: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf