MTG: OMVANDLING AV A-AKTIER TILL B-AKTIER

MTG: OMVANDLING AV A-AKTIER TILL B-AKTIER

Stockholm
August 29, 2008
18.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att det totala antalet A-aktier har minskat till 15.091.426 och det totala antalet B-aktier har ökat till 50.785.616 under augusti, som ett resultat av en omvandling av totalt 111.953 A-aktier till B-aktier i MTG. Det totala antalet emitterade och utestående aktier i MTG är oförändrat och uppgår till 65.877.042. Till följd av omvandlingen uppgår antalet rösträtter i MTG till 201.699.876 och det totala aktiekapitalet till 329.385.210 kr. Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B-aktie berättigar till en rösträtt. Aktieägare kan begära omvandling av hela, eller delar av, innehav av A-aktier till B-aktier i januari och juli varje år. ***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker Matthew Hooper / Oscar Hyléen Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor Bert Willborg Tel: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf