MTG: OMKLASSIFICERING AV AKTIER

MTG: OMKLASSIFICERING AV AKTIER

Stockholm
August 23, 2007
17.30 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att dess styrelse godkänt omklassificering av totalt 303.953 av MTG A-aktier till MTG B-aktier. Det totala antalet A-aktier, vilka har 10 rösträtter per aktie, har därmed minskat till 15.241.668, medan det total antalet B-aktier, med 1 rösträtt per aktie, följaktligen har ökat till 51.829.872. Det totala antalet utfärdade och utestående MTG aktier är därmed oförändrat 67.071.540.

Omklassificeringen har skett på begäran av tre av MTGs aktieägare under juli 2007, vilket vederbörligen övervägts av MTGs styrelse i enlighetmed det beslut som fattades vid MTGs årsstämma 2007. Beslutet på årsstämman ger aktieägarna rätt att begära en omklassificering av A-aktier till B-aktier för var och en av kalendermånaderna januari och juli varje år och att beslut tas av styrelsen vid en sådan begäran. *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största Fri- och Betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ryssland, Ungern, Slovenien och på Balkan. Viasats kanaler når 100 miljoner människor i 24 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk (CTC Media – NASDAQ: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf