MTG ÖKAR ÄGARANDEL I UKRAINSK SATELLIT-TV-PLATTFORM

MTG ÖKAR ÄGARANDEL I UKRAINSK SATELLIT-TV-PLATTFORM

Stockholm
February 22, 2010
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (‛MTG’ eller ‛Koncernen’), tillkännagav idag att den har undertecknat ett avtal om att förvärva ytterligare 35% av Viastrong Holding AB (‛Viastrong’) från Strong Media Group Ltd. (‛Strong Media’) för ett icke tillkännagivet kontantbelopp. MTG äger för närvarande 50% av Viastrong som genom Vision TV LCC driver satellit-TV-plattformen Viasat Ukraina. Transaktionen kräver ett godkännande av berörda myndigheter och väntas bli slutförd under det andra kvartalet 2010.

MTG tecknade ett partneravtal med Strong Media Group i september 2007 och lanserade Visat Ukraina i april 2008 som den första licensierade digitala satellit-TV-operatören inom premium-segmentet i Ukraina. Viasat Ukraina erbjuder betal-TV-paket med en bred uppsättning ukrainska, ryska och internationella trejdepartskanaler samt sex av Viasats egna tematiska kanaler – TV1000 East, TV1000 Russian Kino, TV1000 Action East, Viasat Sport East, Viast History och Viasat Explorer. MTG har hittills redovisat sin proportionella andel om 50% av försäljningen och kostnaderna för Viasat Ukrainas verksamhet och kommer, efter att förvärvet slutförts, konsolidera hela resultatet för Viasat Ukraina under affärssegmentet Betal-TV Utvecklingsmarknader i affärsområdet Viasat Broadcasting. Viasat Broadcasting erbjuder satellit-TV-tjänster i nio länder – Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina och Ryssland. De nio plattformarna har över en miljon abonnenter. Viasats baltiska och ukrainska satellit-TV-plattformar hade 216.000 premiumabonnenter i slutet av 2009, efter att 9.000 nya premiumabonnenter adderades till plattformen under fjärde kvartalet. Viasat säljer även sina elva tematiska kanaler via tredjeparts distributionsnätverk i 25 länder i Central- och Östeuropa samt USA. Kanalerna hade över 40 miljoner abonnemang vid slutet av 2009. MTGs verksamheter inom Betal-TV Tillväxtmarknader redovisade en kombinerad försäljningsökning på 33% för 2009, jämfört med föregående år, samt en rörelsemarginal på 19%. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: “Viasat Ukraina har haft en lovande start och fortsätter att bygga sin bas av premiumabonnenter i den befolkningsmässigt näst största marknaden i regionen. Det finns en tydlig efterfrågan på vårt högkvalitativa utbud av nationell och internationell TV-underhållning och vi har för avsikt att fortsätta investera i utvecklingen av plattformen på en av Europas mest spännande betal-TV-marknader. Vårt framgångsrika partnerskap med Strong Media utgör fortfarande ett nyckelelement i vår plan att öppna upp och kapitalisera på denna marknads potential, samtidigt som det ökade ägandet ytterligare höjer värdet för koncernen genom de investeringar vi genomför. Vi har precis slutfört förvärvet av 50% av den nationella satellit-TV-plattformen Raduga TV i Ryssland och investeringen i den ukrainska verksamheten tydliggör återigen vårt intresse när det gäller betal-TV-verksamheter på tillväxtmarknader.” ***

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf