MTG ökar ägandet i PlaySimple till 100%

MTG ökar ägandet i PlaySimple till 100%

Stockholm
November 1, 2023
08.30 CET
Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) tillkännagav idag att koncernen nu äger 100% av PlaySimple, dess indiska studio med inriktning på casual-spel. Detta ligger i linje med den tidsplan för att uppnå fullständigt ägande som presenterades i samband med förvärvet i 2021. MTG har i detta skede inte kunnat överföra B-aktier (som för närvarande innehas av MTG som C-aktier) till grundarna av PlaySimple i enlighet med det ursprungliga köpeavtalet. MTG tror fortfarande starkt på de långsiktiga fördelarna med att ha PlaySimples grundare som aktieägare och avser att fortsätta utforska alternativ för att uppnå detta.

För att utforska ytterligare alternativ för leverans av aktier enligt ovan avser MTG att be sina aktieägare om ett nytt mandat för leverans av aktier. MTG avser att skicka ut en kallelse till en extra bolagsstämma för att godkänna detta före årets slut, och den extra bolagsstämman kommer att hållas i början av 2024.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release