MTG OFFENTLIGGÖR DETALJER OM AVKNOPPNINGEN AV CDON GROUP OCH TECKNAR KONVERTIBEL SKULDFÖRBINDELSE OM 250 MILJONER KRONOR UTFÄRDAD AV CDON GROUP

MTG OFFENTLIGGÖR DETALJER OM AVKNOPPNINGEN AV CDON GROUP OCH TECKNAR KONVERTIBEL SKULDFÖRBINDELSE OM 250 MILJONER KRONOR UTFÄRDAD AV CDON GROUP

Stockholm
December 10, 2010
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att noteringsprospektet för dess helägda dotterbolag CDON Group AB (’CDON Group’) finns tillgängligt på www.mtg.se (http://www.mtg.se/), www.cdongroup.com (http://www.cdongroup.com/) och www.handelsbanken.se (http://www.handelsbanken.se/). Aktierna i CDON Group börjar handlas på Nasdaq OMX Stockholms Mid Cap-lista onsdagen 15 december under symbolen ’CDON’. Avstämningsdag för utdelningen av aktierna i CDON Group till MTGs aktieägare är fredagen 17 december 2010[1].

CDON Group har, efter ett beslut av en extra bolagsstämma i CDON Group den 25 november 2010, utfärdat 250 miljoner kronor i en konvertibel skuldförbindelse. MTG har tecknat 100% av den utfärdade skuldförbindelsen, vilken inte är efterställd, löper med en årlig ränta om 2,85 procent och förfaller till betalning den 2 december 2015, förutsatt att inlösen eller konvertering ej skett dessförinnan. Skuldebrevet kan konverteras till aktier i CDON Group mellan den 15 juni 2012 och den 1 december 2015. Konverteringskursen motsvarar 125% av den volymviktade aktiekursen de första 20 handelsdagarna i CDON Group, det vill säga under perioden 15 december 2010 till 14 januari 2011.

MTGs aktieägare erhåller en aktie i CDON Group för varje ägd A- och/eller B-aktie i MTG. Ägare till C-aktier i MTG är inte berättigade till utdelning. Den sista handelsdagen för MTGs aktier inklusive rätten till att motta aktier i CDON Group är tisdagen den 14 december 2010. Den första handelsdagen i MTGs aktier exklusive rätten till utdelningen är onsdagen den 15 december 2010.

MTGs Viasat Broadcasting har även ingått ett treårigt marknadsföringsavtal med CDON Group, varvid CDON Group kommer fortsätta att göra reklam på MTGs fri-TV-kanaler i Skandinavien för att marknadsföra sina olika internetbutiker.

CDON Groups finansiella resultat för det tredje kvartalet och årets första nio månader 2010 är inkluderade i noteringsprospektet, och CDON Groups resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2010 tillkännages den 2 februari 2011. CDON Group redovisade en försäljningsökning på 27% till 1.441 (1.131) Mkr för årets första nio månader 2010. Rörelseresultatet ökade med 31% till 97 (75) Mkr under niomånadersperioden, med en oförändrad rörelsemarginal på 7% (7%).

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG samt styrelseordförande i CDON Group, kommenterade, ”Noteringen av CDON Groups aktier är det senaste steget i en resa som påbörjades över tio år sedan, i och med den första lanseringen av varumärket CDON. Företaget har växt snabbt och framgångsrikt och har tagit en marknadsledande position i sina nordiska segment. CDON Group har dessutom en skalbar och effektiv plattform som gör det möjligt för företaget att fortsätta växa och ytterligare kapitalisera på den allt snabbare övergången av handel från butiker till internet.”

”Vi har tecknat det konvertibla skuldbrevet för att förse företaget med finansiella resurser för att finansiera dess fortsatta utveckling och för att ge MTG möjligheten för ett framtida ägande i denna spännande verksamhet.”

”Aktieutdelningen tydliggör vårt fokus på att leverera ökad total avkastning till aktieägare och genomförs som ett tillägg till den utdelning om 5,50 kronor per aktie vi betalade till våra aktieägare tidigare i år.”

***

OM CDON GROUP

CDON Group innefattar mediehuset Modern Times Group MTG ABs verksamhet inom internethandel och lanserades i februari 1999 i samband med introduktionen av CDON.COM, som ursprungligen sålde musik på CD-skivor genom internetsajter i Sverige, Norge och Danmark. CDON.COM är nu den ledande internetåterförsäljaren av underhållningsprodukter i Norden, med ett brett erbjudande av DVD-skivor, dataspel och CD-skivor, böcker och elektronik, samt musiknedladdningar och tjänster för on demand-streaming av filmer. Den finska bokhandeln BookPlus.fi förvärvades 2007 och den svenska leksaksbutiken över internet Lekmer.se förvärvades den 31 mars 2010.

CDON Groups modeverksamhet etablerades 2007 genom förvärven av modebutiken Nelly.com och barnklädesbutiken LinusLotta.com, samt lanseringen av skobutiken Heppo.com den 31 augusti 2010. Sport & Hälsa-verksamheten etablerades 2008 genom förvärvet av återförsäljaren av kosttillskott Gymgrossisten.com och återförsäljaren av närings- och hälsotillskott Bodystore.com.

Mikael Olander har tjänstgjort som VD och koncernchef för CDON sedan 2000, och för CDON Group (tidigare MTG Internet Retailing) sedan dess etablering 2007.

Vänligen besök www.mtg.se eller www.cdongroup.com för ytterligare information om CDON Group och dess verksamhet.

***

[1] De distribuerade aktierna noteras på ägares aktiekonton den 20 december 2010.

För ytterligare information, besök www.mtg.se, eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel: +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se  

Pressfrågor:Bert Willborg                Tel: +44 (0) 791 2280 850E-post: bert.willborg@mtg.se  

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2010 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf