MTG och Netcom satsar på gemensamma portalen everyday.com

MTG och Netcom satsar på gemensamma portalen everyday.com

Stockholm
July 14, 1999
17.00 CEST

MTG OCH NETCOM SATSAR PÅ GEMENSAMMA PORTALEN EVERYDAY.COM Modern Times Group MTG AB och NetCom AB satsar på ett gemensamt bolag för att skapa en portal för Internet. Det nya bolaget Everyday.com får en unik möjlighet till intäkter genom webbannonsering och Internethandel, så kallad e-commerce. Syftet är att ta vara på de två systerkoncernernas styrka: MTG har såväl innehåll på World Wide Web som kompetens och kraft inom medier och marknadsföring, genom de TV-kanaler, de radiostationer och de tidningar som ingår i gruppen. Bland dessa finns TV3, RIX FM, Power Hit Radio, tidningen Metro och FinansTidningen. Dessutom har MTG ett eget bolag för bannerförsäljning på Internet, Webad, samt ett flertal sajter för Internethandel, som WebShoppers Club, CDON, comeIN.net och det webbaserade auktionssystemet TeleAuktion. NetCom är den ledande Internetoperatören i Norden med 718.000 Internetabonnenter per den 31 mars 1999 genom Tele2. Dessa erbjuds Everyday.com som startsida. Tele2 har stärkt sin ställning ytterligare från första juli genom att erbjuda Internetanslutning utan abonnemangsavgift. -Detta tillsammans gör att Everyday.com förfogar över hela värdekedjan för affärer på Internet. Vi kan tjäna pengar genom att erbjuda allt från gratis Internetanslutning, portal, reklamförsäljning, innehåll, e-commerce, betalningstjänster och logistik på en europeisk basis. Få bolag är så väl positionerade inom Internet som vi är, säger Niklas Zennström, tf VD för Everyday.com. Den nya portalen Everyday.com har affärsidén att göra det vardagliga livet enklare. Till att börja med är avsikten att bygga den för de skandinaviska länderna. Nästa land är Holland, där MTG just startat Metro och där Tele2 Europe, som ingår i SEC-koncernen, är etablerat som en av de ledande teleoperatörerna med försäljning av bland annat Internetabonnemang. MTG, genom bolaget InTV, har sedan oktober 1997 producerat Tele2s startsida. -Samarbetet har fungerat utmärkt, sidan är den näst mest besökta på Internet i Sverige. Då är det naturligt att vi går vidare. För oss är MTG en perfekt partner med allt kunnande som finns inom reklamförsäljning. MTG har också ett brett innehåll på webben och kraftfulla möjligheter till marknadsföring, säger Lars-Johan Jarnheimer, koncernchef för NetCom. -Och för oss är det viktigt att samarbeta med NetCom som förutom sitt tekniska kunnande och sin stora kapacitet på Internet också har så många abonnenter som vi kan skapa ett mervärde för, säger Pelle Törnberg, koncernchef för MTG. Med MTGs och NetComs gemensamma satsning i portalbolaget Everyday.com utvecklas funktionaliteten ytterligare, med möjligheter till personliga portaler och lokala variationer. Genom MTG-ägda TV-Shop Europe finns lösningar för ordermottagning och distribution över hela Europa för e-commerce. Detta ska kombineras med betalningssystemet GiSMo. Betalningar för köp på Internet sker enkelt med verifiering via mobiltelefonen. -Hela Internetmarknaden befinner sig i en förändringsfas, där portalen blir central i en integrerad Internetstrategi. Vinnaren blir den som kan erbjuda billig och lättillgänglig access till en portal, vars innehåll är enkelt och hjälper användaren till ett enklare vardagsliv. Med Tele2s position som ledande nordisk Internetoperatör och den stora telefonikundbas man har i Norden befinner vi oss i täten. I förlängningen kan Tele2 Europes snabbt växande kundbas på mer än 1,66 miljoner telefonikunder i sex länder också utgöra en naturlig kundbas för Everyday.com, säger Niklas Zennström. Det nya bolaget ska ägas till 50 procent av MTG och till 50 procent av NetCom. För ytterligare information, v g kontakta: Pelle Törnberg, tel +46 8 562 000 50. Lars-Johan Jarnheimer, tel +46 8 562 640 00. Niklas Zennström, tel +352 091 752 357 Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY. NetCom AB är också noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, under symbolen NCOM, samt på Nasdaq under symbolen NECS. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/07/14/19990714BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/07/14/19990714BIT00400/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer