MTG och NENT Group tecknar kreditfacilitet om SEK 4 miljarder

MTG och NENT Group tecknar kreditfacilitet om SEK 4 miljarder

Stockholm
August 15, 2018
11.00 CEST

Modern Times Group MTG AB (publ) och dess dotterbolag Nordic Entertainment Group AB (NENT Group) har tillsammans tecknat en revolverande kreditfacilitet (engelska: revolving credit facility) om SEK 4 miljarder på fem år med sex nordiska banker.

Faciliteten ersätter MTG:s befintliga facilitet om SEK 4 miljarder som förfaller i december 2018 och ska utgöra grundfinansiering för MTG:s certifikatprogram om SEK 3 miljarder samt annan kortfristig finansiering. Faciliteten kommer att bli en initial finansieringskälla för NENT Group när bolaget noteras separat på Nasdaq Stockholm innan den planerade emissionen av nya certifikat och obligationer.

Faciliteten har arrangerats av Nordea och SEB och är baserad på samma villkor, inklusive finansiella kovenanter, som den befintliga faciliteten.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Kontakta oss:press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)Ladda ner högupplösta bilder: FlickrFölj oss:mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här

Ladda ned press filerna:
Release