MTG och HUYA Inc. ingår term sheet om att inleda ett partnerskap kring esport i Kina samt investering i MTG-bolaget ESL

MTG och HUYA Inc. ingår term sheet om att inleda ett partnerskap kring esport i Kina samt investering i MTG-bolaget ESL

Stockholm
September 2, 2019
08.00 CEST
Måndag, 2 september 2019 08.00am CEST — Modern Times Group MTG AB (MTG) tillkännager i dag ingående av ett bindande term sheet med HUYA Inc. (Huya) och som del i detta bildandet av ett strategiskt samriskbolag (joint venture) samt möjlighet för Huya att förvärva en minoritetspost i MTG:s portföljbolag ESL. 
  • Modern Times Group MTG AB (MTG) tillkännager i dag ett nytt strategiskt partnerskap med HUYA Inc. (Huya), en ledande kinesisk streamingplattform för e-sport och underhållning. 
  • I enlighet med term sheet för transaktionen har Huya kommit överens med MTG om att bilda ett samriskbolag (joint venture) med MTG:s portföljbolag Turtle Entertainment GmbH (ESL) – världens största esportbolag - med målet att underlätta en expansion på den kinesiska marknaden. Huya har därtill åtagit sig att av MTG förvärva en minoritetspost i ESL till ett värde om USD 30 miljoner som utgörs av såväl nyemitterade som existerande aktier. 
  • ESL och Huya kommer genom joint venture-samarbetet utveckla och arrangera lokala kinesiska e-sporttävlingar och turneringar, kopplade till ESL:s globala turneringskalender med ambitionen att nå maximalt deltagande av kinesiska esport-lag på global nivå.
  • Som en del av transaktionen kommer ESL att emittera nya aktier till ett värde om USD 22 miljoner. Det erhållna kapitalet kommer att användas för ytterligare expansion och för att finansiera ESL:s pro rata ägarandel i joint venture-bolaget.
  • Villkoren för transaktionen enligt term sheet är bindande. Såväl bildandet av joint venture-bolaget samt Huyas förvärv av en minoritetspost i ESL är avhängigt sedvanlig bekräftande due diligence, samt förhandling och ingående av slutgiltiga avtal för transaktionen.

Måndag, 2 september 2019 08.00am CEST — Modern Times Group MTG AB (MTG) tillkännager i dag ingående av ett bindande term sheet med HUYA Inc. (Huya) och som del i detta bildandet av ett strategiskt samriskbolag (joint venture) samt möjlighet för Huya att förvärva en minoritetspost i MTG:s portföljbolag ESL. 

Vid ett fullbordande av transaktionen stärks ESL:s etablerade position som det ledande och största esportbolaget i världen, och upprättandet av ett samriskbolag (joint venture) mellan ESL och Huya innebär en naturlig allians som banar väg för expansion och lansering av ESL:s erbjudande på kinesiska marknaden, som 2019 förväntas att generera intäkter om 210 miljoner dollar och därmed gå om västra Europa som den näst största regionen för esport globalt sett till intäktsvolymer*.

Huya kommer förvärva nyemitterade och existerande aktier i ESL till ett värde av USD 30 miljoner till en företagsvärdering av ESL om USD 425 miljoner (pre money enterprise value). Som en del av transaktionen kommer ESL att emittera nya aktier till ett värde om USD 22 miljoner. Det erhållna kapitalet kommer att användas för ytterligare expansion och för att finansiera ESL:s pro rata ägarandel i det nya joint venture-bolaget (samriskbolaget).

“Vi är mycket nöjda med att ha ingått ett nära partnerskap med ESL som visar på Huya:s fortsatta expansion i den globala esportsektorn. Tillsammans med ESL är vi glada och förväntansfulla inför att kunna erbjuda gamingentusiaster i Kina esportinnehåll i världsklass”, säger Rongjie Dong, VD för Huya.

“Vi är väldigt glada att kunna offentliggöra det här avtalet för ett för oss viktigt strategiskt partnerskap med Huya. I Huya har vi en stark partner som kan lägga grunden för en framgångsrik expansion av ESL:s erbjudande till den starkt växande kinesiska marknaden för gaming och esport,” säger MTG:s Koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann.

Huya är en ledande digital plattform för livesänd strömmande underhållning i Kina med en omfattande och aktiv användarbas. Bolaget samarbetar med arrangörer inom esport, samt med ledande spelutvecklare och spelutgivare. Huya har etablerat livesänd strömmande esport som en av de mest populära kategorierna på sin plattform. Huya har också framgångsrikt etablerat en engagerad, interaktiv och hängiven community för gaming-entusiaster vars kärna utgörs av Kinas unga befolkning. Med avstamp i sin framgångsrika affärsverksamhet inom livesänd strömmande gaming och esport har Huya också utökat sitt erbjudande till att omfatta andra underhållningsgenrer. Huya:s öppna plattform fungerar också som en marknadsplats för enskilda profiler som kommenterar livesänd digital strömmande underhållning till stora och talangagenturer samarbetar nära med bolaget.

Sedan det grundades år 2000 har MTG:s portföljbolag Turtle Entertainment GmbH (ESL) utvecklats till att bli världens största esportbolag. ESL producerar högprofilerade internationella ligor och turneringar så som ESL One, Intel® Extreme Masters, ESL Pro League och andra event på arenanivå i högsta klass men också ESL National Championships, Genom partnerskapet mellan ESL och HUYA kommer man utveckla lokala kinesiska esporttävlingar- och turneringar kopplade till ESL:s globala turneringskalender för att säkerställa så högt deltagande som möjligt från kinesiska esportlag globalt.

Villkoren för transaktionen enligt term sheet är bindande. Transaktionen är avhängig sedvanlig bekräftande due dilligence, fortsatta förhandlingar av, och överenskommelse kring, fullständig dokumentation beträffande transaktionen. Undertecknande av slutgiltiga avtal beräknas ske under det fjärde kvartalet 2019. MTG – majoritetsägare i ESL – kommer att förbli majoritetsägare i ESL även efter en genomförd transaktion. De återstående aktierna i ESL ägs av ESL:s grundare.

*Källa: https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-global-esports-economy-will-top-1-billion-for-the-first-time-in-2019/ 

För mer information:

Lars Torstensson, Kommunikationsdirektör och chef Investerarrelationer MTG Direkt: +46 702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, PR-chef MTG: Direkt: +46 708 666 433, oliver.carra (at) mtg.com

Mtg.com / Twitter / LinkedIn 

Denna information är sådan information som MTG är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019 klockan 08.00am CEST.

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Om HUYA HUYA Inc. (NYSE:HUYA) (www.huya.com) är en ledande digital plattform för livesänd strömmande underhållning i Kina med en stor och aktiv användarbas och community. Bolaget samarbetar med arrangörer inom esport, samt med ledande spelutvecklare och spelutgivare. Huya har etablerat livesänd strömmande esport som en av de mest populära kategorierna på sin plattform, framgångsrikt etablerat en engagerad, interaktiv och hängiven community för gamingentusiaster vars kärna utgörs av Kinas unga befolkning. Med stöd från sin framgångsrika affärsverksamhet inom livesänd strömmande gaming och esport har Huya också utökat sitt erbjudande till att omfatta andra underhållningsgenrer. Huya:s öppna plattform fungerar också som en marknadsplats för profiler som kommenterar livesänd digital strömmande underhållning till stora publiker och talangagenturer samarbetar nära med bolaget. Läs mer om Huya på http://ir.huya.com.

Om ESL ESL (www.eslgaming.com) är världens största esportbolag. Sedan det grundades år 2000 har ESL format industrin kring de mest populära datorspelen men otaliga online.- och offlinetävlingar och turneringar. ESL producerar högprofilerade, varumärkesprofilerade internationella ligor och turneringar så som ESL One, Intel® Extreme Masters, ESL Pro League och andra event på arenanivå i högsta klass men också ESL National Championships, gräsrotsturneringar för amatörer och matchmaking-system som samlat definierar vägen som esportare kan gå från att vara ingen till att vara någon. Med kontor över hela världen så driver ESL esporten framåt på global skala. ESL är ett portföljbolag inom MTG, det ledande internationella bolaget inom digital underhållning. Läs mer på about.eslgaming.com.

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)