MTG: NYA LEDNINGSUTNÄMNINGAR

MTG: NYA LEDNINGSUTNÄMNINGAR

Stockholm
March 8, 2010
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (‛MTG’ eller ‛Koncernen’), tillkännagav idag att Laurence Miall-D’Aout har utnämnts till stabschef för MTGs fri-TV-verksamheter och att Martin Lewerth har blivit stabschef för koncernens betal-TV-verksamheter.

Laurence Miall-d’Aout har arbetat på MTG sedan 2002 och har varit VD för koncernens affärssegment Fri-TV Tillväxtmarknader sedan januari 2008. Efter att ha börjat börjat sin karriär på MTG som exekutiv assistent till koncernchefen blev Laurence ansvarig för lanseringen av Viasat Broadcastings betal-TV-verksamhet i Östeuropa 2003. Hon blev därefter ansvarig för det nya affärssegmentet som även inkluderade satellit-TV-plattformen i Baltikum. Laurence ersätter Alexander Holland, som lämnar koncernen för andra utmaningar. Martin Lewerth började på MTG 2001 och har varit koncernens teknikchef sedan 2007. Martin var tidigare Viasats teknikchef mellan 2005 och 2007 och började på MTG som VD för Viasat Satellite Services. Laurence och Martin kommer nu att se till utvecklingen av koncernens fri- respektive betal-TV-verksamheter, både i Norden och på tillväxtmarknaderna. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: “Dessa utnämningar återspeglar vår verksamhets föränderliga natur och växande storlek, samt behovet av starka centrala chefsfunktioner för implementeringen av den långsiktiga strategin för utvecklingen av våra fri- och betal-TV-verksamheter. Laurence och Martin började arbeta för oss i början av det nya millenniet och deras nya roller och ansvarsområden är viktiga delar i våra planer för koncernens fortsatta tillväxt. Jag vill även passa på att tacka Alexander Holland för hans bidrag till koncernens framgång under sin tid inom MTG.” ***

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf