MTG: NYA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

MTG: NYA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stockholm
November 8, 2007
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man utsett ett antal nya ledande befattningshavare och att man omorganiserar sin verksamhet i Central- och Östeuropa. Manfred Aronsson har utsetts till VD MTG Sverige och Anders Nilsson blir en av två operativa chefer för MTG. Ulrik Bengtsson har utsetts till VD Betal-TV Tillväxtmarknader och Laurence Miall-d'Aout till VD Fri-TV Tillväxtmarknader.

Manfred Aronsson blir ansvarig för Fri & Betal-TV och Radio i Sverige, samt för Fri-TV och Radio i Baltikum. Han återvänder till MTG efter 12 år inom SBS, där han startade som försäljningschef för Kanal 5 och avgick i juni som styrelseordförande för Kanal 5 och Canal Plus efter samgåendet mellan SBS och ProSieben. Han tillträder sin tjänst på MTG den 1 januari 2008. Manfred inledde sin TV-karriär inom MTGs påläggskalvsprogram 1993 och var marknadschef för TV3 när han slutade 1995. Anders Nilsson, för närvarande VD MTG Sverige, blir en av två operativa chefer för MTG. Anders blir också VD för MTGs affärsområde Online, som inkluderar internetbutiken CDON och MTG New Media. Andrew Barron, för närvarande ensam operativ chef, fortsätter på sin tjänst och blir ansvarig för strategisk planering och företagsutveckling och kvarstår som chef för Betal-TV Viasat Broadcasting. Ulrik Bengtsson, för närvarande VD Viasat Sverige, blir VD Betal-TV Tillväxtmarknader som består av Viasat satellit-TV-plattform i Baltikum och den nyligen tillkännagivna joint venture-verksamheten Viasat Ukraina, som inom kort lanserar den första digitala satellit-TV-plattformen i Ukraina. Ulrik blir också ansvarig för betal-TV-verksamheten som har växt till åtta kanaler i 20 länder och som attraherat mer än 25 miljoner abonnemang sedan lanseringen 2003. Laurence Miall-d'Aout, för närvarande chef för Betal-TV Östeuropa, blir VD för Fri-TV Tillväxtmarknader, som innefattar Viasat3 och TV6, som snart lanseras, i Ungern, TV3 i Slovenien och koncernens 50-procentiga ägande i, och ledningen för, BMGL-kanalerna Diema i Bulgarien. Det ryska TV-nätverket DTV rapporterar direkt till Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef MTG, medan Jørgen Madsen, VD MTG Danmark, övervakar koncernens intressen i den tjeckiska kanalen TV Prima. Den nuvarande VDn för MTGs central- östeuropeiska verksamhet, Yggers Mortensen, lämnar sin tjänst vid årsskiftet efter 13 år inom MTG. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: ”Vi är glada att välkomna Manfred tillbaka till MTG för att fortsätta bygga på sina framstående meriter under 15 år i branschen. Anders har arbetat på MTG i en rad olika positioner sedan 1991. Hans erfarenhet blir ovärderlig i hans nya roll, som inte endast är fokuserad på att bygga vår existerande online-verksamhet utan också på ny verksamhet och på förvärv. Att utse två operativa chefer och skapandet av två nya positioner som ledande befattningshavare för tillväxtmarknaderna visar på den snabba utvecklingen av vår verksamhet och på vår position som bolaget med den näst största geografiska TV-täckningen i Europa. Vi är förpliktigade att fortsätta denna snabba utveckling på både existerande och nya marknader och genomför dessa förändringar för att främja sådan pågående tillväxt.” ”Vi vill också tacka Yggers Mortensen för hans enastående engagemang och betydande bidrag till MTGs framgång. Som VD för vår central- och östeuropeiska verksamhet har Yggers bidragit till etableringen av vår närvaro i 20 länder i regionen och hans energi och entusiasm har varit viktiga faktorer till vad vi lyckats åstadkomma.” *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investerar- och analytikerfrågor tel +44 (0) 20 7321 5010 Bert Willborg, Pressfrågor tel +44 (0) 791 2280 850 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ryssland, Ungern, Slovenien och på Balkan. Viasats kanaler når 100 miljoner människor i 24 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk (CTC Media – NASDAQ: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2007 klockan 08.00 (CET).

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf