MTG LANSERAR SATELLIT-TV-PLATTFORM I UKRAINA

MTG LANSERAR SATELLIT-TV-PLATTFORM I UKRAINA

Stockholm
September 10, 2007
15.07 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har tecknat ett partneravtal med Strong Media Group Ltd. (SMG) för att lansera den första operatören av digital premium-satellit-TV i Ukraina. Viasat kommer nu att leverera betal-TV-tjänster över satellit i totalt åtta länder, varav Ukraina är det överlägset största landet räknat i befolkningsstorlek.

Viasat Ukraina kommer att erbjuda en bred uppsättning lokala ukrainska och ryska kanaler, samt lokalt anpassade internationella kanaler, inklusive Viasats egna kanaler Viasat History, Viasat Explorer, TV1000 East och TV1000 Russian Kino. Viasat Ukraina, tidigare känd som Vision TV, är den första operatören som har blivit tilldelad en satellit-TV-licens av den ukrainska regeringen. Tjänsten ska krypteras med NDS VideoGuard® för begränsad åtkomst. MTG och SMG äger 50% var i Viasat Ukraina. Avtalet måste godkännas av ukrainska konkurrensmyndigheter. Företaget kommer att konsolideras proportionellt och 50% av försäljningen, kostnaderna, tillgångarna och skulderna redovisas i koncernens räkenskaper samt inkluderas i redovisningsmatrisen på raden ”Betal-TV DTH plattform och kanaler” under affärsområdet Central- och Östeuropa inom Viasat Broadcasting. Strong Media Group äger 100% av Strong International, en ledande leverantör av digital-TV-dekodrar. SMGs elva helägda dotterbolag förser den europeiska TV-industrin med tjänster och utrustning och har en uppskattad Europeisk marknadsandel på 20% för digitalboxar. SMG är sedan tidigare väl etablerat i Ukraina genom sitt dotterbolag Strong Ukraina. Strong Ukraina har levererat en stor del av den utrustning, för mottagning av TV, som idag finns i landet. Ukrainas befolkning uppskattas till över 46 miljoner människor och landet har cirka 17 miljoner TV-hushåll. Ukraina har en låg betal-TV och kabel-TV-penetration jämfört med västeuropeiska marknader. Ukraina redovisade för 2006 en BNP per capita på 7.800 amerikanska dollar och en årlig BNP-tillväxt på 7,1%. MTGs satellit-TV-plattform Viasat har över 920.000 abonnenter i Norden och Baltikum. Dessutom erbjuds åtta Viasat-kanaler, vilka inkluderar Viasat History, Viasat Explorer, TV1000 East och TV1000 Russian Kino som betal-TV-kanaler till tredjeparts betal-TV-operatörer i 20 Central- och Östeuropeiska länder, inklusive Ukraina. Tjänsten hade över 23 miljoner abonnemang i slutet av juli 2007. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: “Lanseringen av en ny Viasat-plattform i Ukraina är en viktig del av vår expansions och tillväxtstrategi och demonstrerar värdet av vår integrerade utbud med både plattform och kanaler. Den ukrainska marknaden är en av de största och snabbast växande i Östeuropa. Strukturen med partnerskap skapar en god kombination av lokal och regional erfarenhet och expertis av TV-verksamhet och vi förväntar oss att den gör det möjligt för oss att nå en snabb tillväxt på denna spännande marknad.” Samer Mourad, koncernchef i Strong Media Group, kommenterade: ”Vi är nöjda med att ha tecknat avtalet med MTG och är övertygade att det resulterar i en framgångsrik betal-TV-plattform. Strong ska använda sitt distributionsnätverk i Ukraina, vilket har över nio års erfarenhet i landet, för att stödja Viasat Ukraina. Strong Ukraina kommer att leverera digitalboxar med NDS åtkomstteknik och mjukvara, samt utomhusutrustning och installation. Strong Ukraina har heltäckande logistik-, försäljnings- och kundtjänstnätverk över hela Ukraina, vilka kommer att användas för att nå den stora basen potentiella abonnenter för Viasat Ukrainas betal-TV-tjänster.” *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investerar- och analytikerfrågor tel +44 (0) 20 7321 5010 Bert Willborg, Pressfrågor tel +44 (0) 791 2280 850 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ryssland, Ungern, Slovenien och på Balkan. Viasats kanaler når 100 miljoner människor i 24 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk (CTC Media – NASDAQ: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf