MTG lanserar plattform för onlineförsäljning

MTG lanserar plattform för onlineförsäljning

Stockholm
April 28, 2015
10.30 CEST
MTG har lanserat den programatiska handelsplattformen VideoRange, som erbjuder automatiserad (programmatic) annonsförsäljning online för Playtjänsterna (AVOD) i Sverige, Norge och Danmark. VideoRange är den första tjänsten i sitt slag på varje marknad som låter mediebyråer och annonsörer köpa premium videoannonsutrymme i fullformat. Plattformen kommer även att inkludera MTGs Playtjänster i Baltikum, Bulgarien och Tjeckien.

VideoRange inte bara effektiviserar och ökar hastigheten i handeln, utan ger även annonsörer ökad träffsäkerhet eftersom tillgången till bakgrundsdata är högre. Resultatet blir bättre utformade kampanjer med mer precis målgruppsträff.

Handelsplattformen rullas ut av MTGs digitala accelerator MTGx.

Uppskattningsvis 15 procent av branschens totala annonsförsäljning kommer att ske via automatiska handelsplattformar under 2015 i de marknader där MTG har playtjänster, en siffra som beräknas stiga till 36 procent 2020. Denna typ av annonsförsäljning estimeras växa med 31 procent årligen i dessa länder.

Vi har en lång tradition av att konstant utveckla vår affärsmodell. Lanseringen av en snabb och flexibel digital handelsplattform för våra Playtjänster är nästa steg i evolutionen av vår bransch. Marknaden för denna typ av plattform är fortfarande i sin linda, och vår tjänst är den första som även inkluderar allt professionellt TV- och sportinnehåll. Vi ser fram emot att göra det enklare för våra annonsköpare att använda våra digitala underhållningsprodukter för att bättre nå och förstå sina kunder.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

MTGs Playtjänster visar innehåll från koncernens fri-TV-kanaler och webexklusiva, kortare, format. Tekniken i handelsplattformen baseras på LiveRails Supply Side Platform (SSP) för automatiserad handel. MTG implementerar även den marknadsledande Data Management Platform (DMP).

****

Frågor?

www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter@mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 klockan 10.30 CET.

Ladda ned press filerna:
Release