MTG lanserar nytt aktieåterköpsprogram om 100 miljoner kronor

MTG lanserar nytt aktieåterköpsprogram om 100 miljoner kronor

Stockholm
April 24, 2024
07.00 CEST
Modern Times Group MTG AB (”MTG”) tillkännagav idag att styrelsen har beslutat att lansera ett nytt aktieåterköpsprogram om upp till 100 miljoner kronor. Programmet löper från och med den 24 april 2024 fram till och med den 15 maj 2024. Styrelsen anser att aktieåterköpsprogrammet kommer att ge ett flexibelt och hållbart ökat värdeskapande för MTGs aktieägare.

MTG har fortsatt en stark balansräkning och MTGs styrelse har beslutat att lansera ett nytt aktieåterköpsprogram om upp till 100 miljoner kronor att löpa fram till och med den 15 maj 2024, vilket är den sista dagen innan årsstämman 2024.

De aktier som återköps kommer att dras in genom en minskning av koncernens aktiekapital, vilket kräver ett godkännande av årsstämman. Styrelsen avser att föreslå sådant godkännande vid årsstämman 2025. Värdet av programmet (om det nyttjas fullt ut) motsvarar cirka 1 % av MTGs nuvarande marknadsvärde (beräknat baserat på samtliga MTG A och B-aktier exklusive aktier som innehas i eget förvar).

Aktieåterköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (“Safe Harbour-förordningen”). Aktieåterköpsprogrammet kommer att genomföras av Kepler Cheuvreux som kommer att fatta sina handelsbeslut avseende tidpunkten för återköp av MTGs aktier oberoende av MTG.

Aktieåterköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

  • Återköp av aktier kan göras under perioden från den 24 april 2024 och fram till och med den 15 maj 2024. Under denna period kommer MTG att återköpa aktier till ett belopp om maximalt 100 miljoner kronor.
  • Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholm och i enlighet med Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter, MAR och Safe Harbour-förordningen.
  • Återköpen av aktier på Nasdaq Stockholm ska göras till ett pris per aktie inom det registrerade intervallet för den gällande kursen vid varje given tidpunkt, vilket är intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023 ska MTGs innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av utestående aktier i MTG. Det totala antalet utestående aktier är för närvarande 131 668 727. För närvarande innehar MTG 3 662 980 B-aktier och 6 324 343 C-aktier i eget förvar (totalt 9 987 323 egna aktier) vilket innebär att maximalt 3 179 549 aktier kan återköpas fram till årsstämman 2024.
  • Betalning av aktierna ska ske kontant.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför MTGs kontroll.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR

Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
MTG lanserar nytt aterkopsprogram