MTG lanserar Corporate Responsibility-rapporten 2014

MTG lanserar Corporate Responsibility-rapporten 2014

Stockholm
April 28, 2015
09.00 CEST
MTGs Corporate Responsibility-rapport för 2014 är nu tillgänglig via koncernens hemsida. Rapporten presenterar MTGs löpande arbete med säkerhet, hållbarhet och etik, samt det lokala engagemanget i de länder där MTG har verksamhet.

MTGs arbete med hållbarhet och ansvar under 2014 inkluderade lanseringen av Game Changers-kampanjen tillsammans med stiftelsen Reach for Change. Kampanjen har skapat positiv förändring för mer än 38 000 barn i tio länder, tack vare lokala initiativ från sociala entreprenörer. Kampanjen fotsätter under 2015.

MTG satte 2010 som mål att reducera den totala energikonsumtionen per anställd med 23 procent före 2015. Tack vare förbättringar i effektivitet och ökat miljömedvetande har koncernen överträffat målet, och hade i slutet av 2014 en energiförbrukning per anställd som var 33 procent lägre jämfört med 2010.

“I takt med att våra digitala plattformar växer blir digitala frågor allt viktigare.  Datasäkerhet, skydd och integritet för våra kunder ligger högst vår agenda, tillsammans med arbetet kring skydd av barn och rätten till medie- och yttrandefrihet. Vi har åstadkommit en hel del i organisationen under 2014, och har ännu högre ambitioner för 2015. Vi kommer att uppnå detta tack vare det arbete vår personal genomför i våra länder, samt ett antal prioriterade initiativ på koncernnivå.”

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

Corporate Responsibility-rapporten finns att läsa på http://corporateresponsibility.mtg.com/2014/sv/.

****

Frågor?

www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)responsibility@mtg.com (eller Kristina Malm-Roempke +46 73 699 27 87)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2014 klockan 09.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release