MTG lanserar aktieåterköpsprogram om 300 miljoner kronor med start 4 september

MTG lanserar aktieåterköpsprogram om 300 miljoner kronor med start 4 september

Stockholm
September 1, 2023
12.30 CEST
Modern Times Group MTG AB (”MTG”) tillkännagav idag att styrelsen har beslutat att lansera ett aktieåterköpsprogram om upp till 300 miljoner kronor. Avsikten är att börja återköpa aktier den 4 september. Programmet löper fram till den 31 december 2023. Styrelsen anser att aktieåterköpsprogrammet kommer att ge ett flexibelt och hållbart ökat värdeskapande för MTGs aktieägare.

MTG har fortsatt en stark balansräkning och har vid flera tillfällen tydliggjort sin avsikt att fortsätta återköpa egna aktier med stöd av det återköpsbemyndigande som årsstämman 2023 gav styrelsen. Lanseringen av det nya aktieåterköpsprogrammet kan nu genomföras, efter indragningen av de B-aktier som MTG innehaft till följd av de tre tidigare aktieåterköpsprogrammen under 2022 och 2023, vilken verkställdes i augusti.

De aktier som återköps under programmet kommer att dras in genom en minskning av koncernens aktiekapital, vilket kräver ett beslut av bolagsstämman. Styrelsen avser att föreslå sådant beslut vid årsstämman 2024. Värdet av programmet (om det nyttjas fullt ut) motsvarar cirka 3,3 % av MTGs nuvarande marknadsvärde (beräknat baserat på samtliga MTG A och B-aktier exklusive de aktier som MTG innehar i eget förvar).

Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (“Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att genomföras av Kepler Cheuvreux som beslutar om köp oberoende av och utan påverkan från MTG avseende tidpunkt för återköpen av MTGs aktier.

Aktieåterköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

  • Återköp av aktier kan göras under perioden från den 4 september 2023 och fram till och med den 31 december 2023. Under denna period kommer MTG att återköpa aktier till ett belopp om maximalt 300 miljoner kronor.
  • Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholm och i enlighet med Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter, MAR och Safe Harbour-förordningen.
  • Återköpen av aktier på Nasdaq Stockholm ska göras till ett pris per aktie inom det registrerade intervallet för den gällande kursen vid varje given tidpunkt, vilket är intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023 ska MTGs innehav av egna aktier inte överstiga 10 procent vid någon tidpunkt av utestående aktier i MTG. Det totala antalet utestående aktier är för närvarande 131 668 727. För närvarande innehar MTG 559 251 B-aktier och 6 324 343 C-aktier i eget förvar (totalt 6 883 594 egna aktier) vilket innebär att maximalt 6 283 278 aktier kan återköpas fram till årsstämman 2024.
  • Betalning av aktierna ska ske kontant.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release