MTG lämnar omräknade räkenskaper

MTG lämnar omräknade räkenskaper

Stockholm
June 12, 2017
14.00 CEST
  • MTG tillhandahåller omräknade räkenskaper där verksamheterna för Tjeckien, Baltikum och Afrika (exklusive Trace) omklassificeras till ’avvecklade verksamheter’
  • Omräknade räkenskaper för respektive kvartal under 2016 och kv1 2017 finns nu att ladda ner på mtg.com, tillsammans med siffror för respektive segment för varje kvartal under 2015

MTG:s pågående omvandling från ett traditionellt nationellt TV-bolag till en global digital underhållningskoncern gick i snabb takt under 2016 och medförde såväl förvärv som avyttringar. Som tidigare meddelats kommer verksamheterna för Tjeckien, Baltikum och Afrika (exklusive Trace) att rapporteras som avvecklade verksamheter från kv2 2017.

Tabellen nedan visar påverkan på resultaträkning och vinst per aktie för 2016 och kv1 2017.

Rapporterad Omräknad Rapporterad Omräknad
(Mkr) Kv1 2017 Kv1 2017 Helår 2016 Helår 2016
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 4.228 3.704 17.299 14.999
Rörelseresultat 183 137 1.347 1.060
Rörelsemarginal 4,3% 3,7% 7,8% 7,1%
Nettoresultat 118 84 963 744
Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,44 1,23 12,88 10,99
Totala verksamheter
Periodens resultat 118 118 -109 -109
Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,44 1,44 -3,19 -3,19
SCROLL FOR MORE

MTG har slutfört försäljningen av sin verksamhet i Tjeckien, samt verksamheterna inom fri-TV och produktion i Ghana och Nigeria. Försäljningen av verksamheterna i Baltikum och Tanzania inväntar regulatoriska godkännanden. Nettovinsten från försäljningen av verksamheten i Tjeckien har omräknats till cirka 90 Mkr, vilken kommer att redovisas under ’avvecklade verksamheter’ i rapporten för kv2 2017 som publiceras den 18 juli.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONENMTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).Kontakta oss:press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)Ladda ner högupplösta bilder: FlickrFölj oss:mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF