MTG lämnar in ansökan om registrering till den amerikanska finansinspektionen SEC

MTG lämnar in ansökan om registrering till den amerikanska finansinspektionen SEC

Stockholm
April 5, 2012
16.45 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man, på grund av ett tekniskt problem i samband med 2004 års inlämning av den ursprungliga ansökan för avregistrering av koncernens värdepapper under ”Securities Exchange Act of 1934” (’Exchange Act’, ’amerikanska lagen om handel med värdepapper’), nu har lämnat in registreringshandlingar (20-F) till den amerikanska finansinspektionen. Syftet är att registrera MTGs B-aktier hos den amerikanska finansinspektionen under den rådande amerikanska lagen om handel med värdepapper (Exchange Act). Registreringen förväntas träda i kraft 60 dagar efter inlämningsdatumet. MTG har ingen avsikt att notera bolagets värdepapper på någon av de amerikanska börserna i samband med denna registrering.

MTGs A- och B-aktier är registrerade i Sverige, och är noterade och handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB. Den planerade amerikanska registreringen har ingen inverkan på varken registreringen eller noteringen för koncernens aktier i Sverige, eller rättigheterna för MTGs aktieägare.

Syftet med registreringen är att upphäva effekten av återkallelsen av den tidigare registreringen av koncernens värdepapper under den amerikanska lagen för värdepapper (Exchange Act) som skedde i januari 2011. Återkallelsen följde utställandet av en order från den amerikanska finansinspektionen under Sektion 12(j) av den amerikanska lagen för värdepapper (Exchange Act) i januari 2011.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2012 klockan 16.45 CET.

Ladda ned press filerna:
Release