MTG lämnar in ansökan om registrering till den amerikanska finansinspektionen SEC

april 5 2012

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man, på grund av ett tekniskt problem i samband med 2004 års inlämning av den ursprungliga ansökan för avregistrering av koncernens värdepapper under ”Securities Exchange Act of 1934” (’Exchange Act’, ’amerikanska lagen om handel med värdepapper’), nu har lämnat in registreringshandlingar (20-F) till den amerikanska finansinspektionen. Syftet är att registrera MTGs B-aktier hos den amerikanska finansinspektionen under den rådande amerikanska lagen om handel med värdepapper (Exchange Act). Registreringen förväntas träda i kraft 60 dagar efter inlämningsdatumet. MTG har ingen avsikt att notera bolagets värdepapper på någon av de amerikanska börserna i samband med denna registrering.

MTGs A- och B-aktier är registrerade i Sverige, och är noterade och handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB. Den planerade amerikanska registreringen har ingen inverkan på varken registreringen eller noteringen för koncernens aktier i Sverige, eller rättigheterna för MTGs aktieägare.

Syftet med registreringen är att upphäva effekten av återkallelsen av den tidigare registreringen av koncernens värdepapper under den amerikanska lagen för värdepapper (Exchange Act) som skedde i januari 2011. Återkallelsen följde utställandet av en order från den amerikanska finansinspektionen under Sektion 12(j) av den amerikanska lagen för värdepapper (Exchange Act) i januari 2011.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×